جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 217802
  تاریخ انتشار : 1 شهریور 1396 13:8
  تعداد بازدید : 659

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1396/05/11 لغایت 1396/05/20*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1396/05/11 لغايت 1396/05/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
  شوراي عالي شهرسازی و معماری
         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی بررسی، نقد و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری ۶۰ ـ ۴۰           

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مرزن آباد 

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم آباد اراضی موسوم به هدفگاه          

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح مصوبه طرح جامع شهرضا       

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تصویب طرح های توسعه و عمران ناحیه شمالی و جنوبی ایلام و بازنگری طرح های توسعه و عمران ناحیه اورامانات و اسلام آباد غرب (پیرو مصوبه انتقال آب به دشت گرمسیری)   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دوگنبدان   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تصویب پلان سیاست گذاری و چهارچوب طراحی شهری رودخانه خرم آباد        

   

     شورای عالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مطالعاتی بررسی، نقد و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در توده گذاری ۶۰ ـ ۴۰

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

  شماره 14334/300-۱۳۹۶/۳/۲۹

  مدیرکل محترم دفتر معماری و طراحی شهری و دبیر کمیته فنی ـ تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های با ارزش

  در راستای اجرای ماده ۱ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، طرح پ‍ژوهشی «بررسی، نقد، ارزیابی و آسیب شناسی نحوه تفکیک اراضی شهری در شیوه توده گذاری (ضابطه شصت ـ چهل)» در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط محقق محترم ارائه و بنا بر اهم نتایج آسیب شناسی به شرح :

  الف) آثار خرد اقلیمی الگوهای توده گذاری ۶۰ درصد (پیدایش پلان عمیق، پیوستگی پوسته های ساختمانی در امتداد معابر، عدم توجه به مقوله اقلیم (جریان باد، پوشش گیاهی و .... )

  ب) آثار ادراکی توده گذاری (تضاد بارز در وضعیت کالبدی بدنه شمالی و جنوبی معابر)

  ج) آثار رفتاری (فقدان محرمیت بصری، اشراف توده ها به یکدیگر و فضاهای باز، کم رنگ شدن نقش مؤثر فضاهای باز و نیمه باز در کنار فضا های بسته در توده های ساختمانی)

  ح) آثار فنی (معضل پی های جانبی و گودبرداری های جدید و ... )

  مقرر گردید موارد زیر پس از بررسی در کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش ظرف مدت دو ماه به شورای عالی ارائه گردد:

  ۱. چگونگی استفاده کاربردی از آموزه های توده گذاری مسکن سنتی ایران با تأکید بر اصول معماری بومی با رویکرد اصلاح وضع موجود و تدوین معیارهای سنجش؛

  ۲. تدوین ساختار تفصیلی محتوای ضوابط و مقررات ساختمانی در طرح های توسعه و عمران با تأکید بر ضوابط نحوه استقرار، سطح اشغال، تراکم، ابعاد و تناسبات تفکیک ساختمان های مسکونی؛

  ۳ ـ بنا بر ضرورت آگاهی رسانی و ترویج آموزه های معماری بومی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انتشار نتایج طرح پژوهشی شامل موارد زیر اقدام نماید:

  • نتایج بررسی توده گذاری مسکونی در معماری سنتی ایران

  • تجربیات جهانی در خصوص شیوه های توده گذاری

  همچنین مقرر گردید بنا بر اهمیت بررسی و نقد رویه های تفکیک اراضی شهری، دبیرخانه شورای عالی مطالعات مرتبط با «نحوه تفکیک و اثرات آن در شکل گیری یکسان شهرهای کشور» را نیز انجام و پیشنهادهای اصلاحی به شورای عالی ارائه گردد.

  ۴ ـ نتایج آسیب شناسی پروژه توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسات مشترک با حرفه، جامعه مهندسان معمار و شهرساز و نظام مهندسی های کشور مطرح و ارائه شده و کارگاه های آموزشی در این خصوص برگزار گردد.

  لذا مقتضی است مراتب در اسرع وقت مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته و نتیجه به شورای عالی گزارش شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مرزن آباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

  شماره 8383/300-۱۳۹۶/۲/۲۵

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران

  در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری، به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح جامع ـ تفصیلی شهر مرزن آباد موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای عالی به شرح ذیل، ابلاغ می گردد.

  ۱ـ یک جلد آلبوم نقشه های طرح

  ۲ـ چهار دفترچه مطالعات طرح

  ۳ـ یک دفترچه ضوابط و مقررات اجرایی طرح

  دستور فرمایید مراتب به شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ و مراقبت گردد تا با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و با همکاری مؤثر شورای اسلامی شهر از طریق برنامه ریزی و تصویب طرح ها و لوایح مورد نیاز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.

  بعلاوه به استناد ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأکید می گردد این ابلاغ صرفاً شامل اسناد در مقیاس طرح جامع شهر می باشد و اسناد تفصیلی طرح باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ استان برسد.

  همچنین به آگاهی می رساند طرح مذکور از تاریخ ابلاغ مصوبه برابر ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این طرح لازم الاجرا است و کلیه اقدامات شهرداری در خصوص توسعه و برنامه های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذی ربط امکان پذیر است و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه های طرح جامع (اعم از مغایرت های اساسی و غیراساسی) منوط به رعایت ضوابط آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای عالی خواهد بود.

  به موجب ماده ۵ و تبصره های مربوطه از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، محدوده شهر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهری، به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده با امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده به سایر مراجع ذیصلاح را صادر خواهد کرد و پیگیری اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها (تفویض شده به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها) خواهد بود.

  اضافه می گردد که برابر تبصره ذیل ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری مراتب در شورای عالی مطرح و نظر آن شورا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم آباد اراضی موسوم به هدفگاه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

  شماره 14327/300-۱۳۹۶/۳/۲۹

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خرم آباد مربوط به تغییر کاربری اراضی هدفگاه از ورزشی، فضای سبز و مسکونی به کاربری انتفاعی و عمومی شهری را در چارچوب قانون انتقال پادگان ها مورد بررسی قرارداد و با توجه به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ کمیته فنی و تأیید کلیات طرح مطابق الگوی شماره (۳ ـ پیوست) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

  ۱ ـ ضمن استعلام مجدد حرایم کلیه مسیل های متداخل با زمین از وزارت نیرو، طرح سامان دهی و هدایت آب های سطحی توسط مشاور ذیصلاح مورد تأیید وزارت نیرو توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهیه و بعد از تصویب وزارت مذکور، به همراه اسناد این طرح توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ شود. مطابق استعلام مذکور حرایم مسیل ها تحت کاربری فضای سبز حفاظتی در طرح، تثبیت شود.

  ۲ ـ سلسله مراتب شبکه و چگونگی دسترسی به شبکه های شریانی با رعایت حرایم سبز و ضوابط مربوط به فواصل تقاطع ها، مطابق آیین نامه طراحی راه های شهری ایران در اسناد طرح لحاظ شود.

  ۳ ـ کاربری فرهنگی ـ هنری هماهنگ با سرانه پیشنهادی با رعایت ضوابط هم جواری ها در طرح تثبیت گردد.

  ۴ ـ محل کاربری تجاری مطابق الگوی شماره ۳ با ضوابط ویژه ساخت وساز ویژه و غلبه فضای باز و سبز به صورت یکپارچه مورد تأیید قرار گرفت.

  ۵ ـ کاربری تفریحی و گردشگری، صرفاً جهت احداث هتل ۴ ستاره، در طرح پیش بینی گردد.

  ۶ ـ ضوابط تعداد پارکینگ مورد نیاز برای کلیه کاربری ها (و بدون امکان خرید و پرداخت عوارض معوض) ارائه گردد.

  ۷ ـ حداکثر سطح اشغال در کاربری مسکونی ۳۰ درصد، تراکم حداکثر ۱۸۰ درصد و حداکثر تعداد طبقات ۶طبقه می باشد.

  ۸ ـ با توجه به نقش اراضی مربوط به دهکده المپیک واقع در حریم شهر به جهت تأمین سرانه های ورزشی مقیاس شهری خرم آباد، هرگونه تغییر در طرح و یا کاربری اراضی دهکده المپیک مغایرت اساسی محسوب می گردد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح مصوبه طرح جامع شهرضا

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

  شماره 14484/300-۱۳۹۶/۳/۳۰

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲، مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۹ خود در خصوص طرح جامع شهر شهرضا، را با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ کمیته فنی به شرح زیر اصلاح نمود:

  ۱ـ با الحاق حدود ۵۱ هکتار ساخت وسازهای خلاف در خارج محدوده طرح مصوب قبلی به محدوده طرح جامع (بند ۶ ـ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۹ شورای عالی) با توجه به اینکه این الحاقات عمدتاً در اراضی زراعی و باغی و تماماً پس از ابلاغ طرح تفصیلی مصوب شهر و به صورت خلاف ایجاد شده اند، و به رسمیت شناختن این تخلفات ظلم آشکار به حقوق شهروندان قانون مدار خواهد بود، مخالفت می نماید.

  ۲ـ در خصوص اراضی موسوم به سروستان مقرر گردید: (موضوع بند۸ مصوبه ۱۳۹۵/۶/۲۹)

  ۱ـ۲: اراضی با کاربری مسکونی و ورزشی پیشنهادی واقع در شمال اراضی مذکور با توجه به عدم پیوستگی کالبدی و عدم نیاز شهر از محدوده طرح جامع خارج شود.

  ۲ـ۲: اراضی با کاربری مسکونی پیشنهادی در بخش جنوبی با توجه به مالکیت دولتی و نزدیکی به شهر و سابقه وقوع در داخل محدوده طرح جامع و تفصیلی مصوب قبلی، جهت ایفای تکالیف قانونی اداره کل راه و شهرسازی جهت تأمین زمین و مسکن ایثارگران در محدوده تثبیت گردد.

  ۳ـ سایر بندها مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۹ شورای عالی مورد تأیید قرار گرفت.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تصویب طرح های توسعه و عمران ناحیه شمالی و جنوبی ایلام و بازنگری طرح های توسعه و عمران ناحیه اورامانات و اسلام آباد غرب (پیرو مصوبه انتقال آب به دشت گرمسیری)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

  شماره 15200/300-۱۳۹۶/۴/۳

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متعاقب مصوبه شماره 12616/300 مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۷ و مصوبه شماره 18014/300 مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ که با حضور وزیر محترم نیرو و استانداران محترم استان های کرمانشاه و ایلام برگزار شد و پیرو صورت جلسه کمیته تخصصی فرادست، موضوع طرح های توسعه و عمران نواحی اورامانات، اسلام آباد غرب استان کرمانشاه و نواحی شمالی و جنوبی استان ایلام را مورد بحث و بررسی قرارداد و مسائل، موضوعات و موارد مختلف مربوط به این طرح ها را در چهار سطح به شرح زیر مصوب نمود:

  الف ـ دغدغه هایی که به دلیل اهمیت بسیار از طرف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به هیئت محترم دولت و سایر مراجع و دستگاه های ذی ربط اعلام گردد:

  ۱. پروژه هایی از این دست در رده مگا پروژه های توسعه ای دسته بندی می شوند. بر اساس مطالعات و بررسی های متأخر در سطح جهانی، کلیه این پروژه ها ویژگی هایی را دارا می باشند، که عدم توجه به آنها در نظام برنامه ریزی فضایی هر کشور باعث می شود تا فرصت های اندک حاصل از اجرای این پروژه ها به حجم تهدیدهای ذاتی موجود در آنها افزوده و پس از دوره زمانی کوتاهی به مسئله و معضله ای افزون تبدیل شوند. اصلی ترین ویژگی های چنین پروژه هایی بر اساس این مطالعات در سطح بیش از ۵۰ کشور جهان به ترتیب عبارتند از:

  ـ همواره خواست و اراده ای سیاسی، این پروژه ها را تعریف و ضروری نموده و عملاً مشاوران در کلیه مراحل موظف به توجیه این خواست و اراده هستند و خصوصاً مطالعات و ارزیابی های همه جانبه و راهبردی زیست محیطی در مراحل نخست، گرفتار این معضل می گردند.

  ـ فواید و آثار مثبت حاصل از این پروژه ها پس از اجرا، بسیار کمتر از پیش بینی های صورت گرفته در مطالعات و طرح های توجیهی نخست بوده و بر عکس آثار زیان بار و تهدیدها بسیار بیشتر از موارد احتمالی پیش بینی شده می باشند.

  ـ هزینه های مالی و زمانی این پروژه ها بسیار بیشتر از هزینه های پیش بینی شده بوده و از آنجا که در اغلب موارد این هزینه ها از محل اعتبارات ملی و صندوق های ذخیره در مقیاس ملی تأمین می شود، با تصویب و اجرای این طرح ها بودجه عمومی کشورها تا سال ها دچار صدمه و دردسر خواهد شد.

  ـ اثرات وسیع زیست محیطی این پروژه ها که در مرحله مطالعات و ارزیابی غالباً به صورت شکلی و تشریفاتی صورت گرفته، پس از اجرا، مصائب بسیاری را در سطح محلی، ملی و حتی منطقه ای به دنبال خواهد داشت.

  ـ مجزا و منفرد دیدن این گونه پروژه ها و ایزوله ساختن آنها باعث می شود تا ساختار فضاییِ موجود (روابط میان کالبد، انسان، فعالیت)، فارغ از کارآمدی یا ناکارآمدی آن، تحت تأثیر جدی قرار گرفته و به ناکارآمدی بیشتر این ساختار در سطح مناطق منجر شده و به ایجاد زحمت و مشکلات بیشتر برای مردم و ساکنان مناطق تحت تأثیر بیانجامد.

  ۲. با توجه به چنین اختصاصات از یک سو و اشتیاق مدیران و مسئولین کشور و دستگاه های مختلف در تعریف چنین پروژه هایی در سطح ملی، منطقه ای و محلی که با رؤیای توسعه و پیشرفت می شود، در بازنگری طرح کالبدی ملی و حتی در قالب مطالعه ای مجزا باید ها و نباید های چنین پروژه هایی از جانب شورای عالی شهرسازی و معماری به هیئت دولت و سایر دستگاه های ذی ربط اعلام گردد. امید است این تلاش به باز تعریفی از توسعه در سطح کشور منجر شده و از حجم معضلات کاسته و زمینه ساز مدیریت خردمندانه فضای سرزمین گردد.

  ب ـ تقدیر از اقدامات صورت گرفته:

  ۱. با توجه به سوابق موجود در دبیرخانه و مقایسه آن با سایر پروژه های از این دست در کشور، اقدام وزارت نیرو در طرح موضوع در شورای عالی و پیشنهاد بررسی تأثیرات این طرح در حوزه نفوذ آن در دو استان کرمانشاه و ایلام، اقدامی قابل تقدیر است. هر چند این هماهنگی و مطالعه و بررسی چنین پروژه هایی با توجه به موارد پیش گفته در بند الف، در مراحل اولیه می تواند بر کارآمدی آن بیافزاید [بیفزاید]. هماهنگی و سرعت عمل وزارت نیرو پس از مصوبه شورای عالی (مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۱) در انعقاد قرارداد طرح و پیگیری های متعاقب نیز قابل توجه و تقدیر می باشد، که منجر به تسریع در تهیه و طی مراحل استانی این طرح گردیده است. این نمونه می تواند مورد توجه سایر دستگاه ها در اقدامات و پروژه های توسعه ای ـ به ظاهر بخشی ـ ایشان قرار گیرد.

  ۲. اهتمام مقامات استانی دو استان خصوصاً استانداران محترم استان های کرمانشاه و ایلام در زمینه تسریع در بررسی و تأیید چهار طرح ناحیه ای در مقایسه با سوابق موجود در دبیرخانه قابل تقدیر بوده و امید آن می رود اسناد این طرح ها با نظارت استانداران محترم در عرصه عمل مورد توجه و اهتمام کلیه دستگاه های استانی قرار گرفته و شاهد ارتقای کارآمدی این طرح ها و پروژه مذکور و کاهش تهدیدهای ناشی از آن باشیم.

  ۳. تلاش مشاور در انجام مطالعات همه جانبه و نیز ابتکار عمل در بهینه سازی زمان انجام پروژه و همین طور نزدیک ساختن طرح های ناحیه ای به اسنادی قابل اتکا (در حدّ معرفی پروژه ها با شناسنامه ای مشخص و عملیاتی) قابل توجه می باشد. با توجه به تکلیف شورای عالی در مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸، الگوی انجام این طرح (شامل ضرورت بازنگری، نحوه سفارش، نحوه تأمین هزینه، الگوی تهیه طرح و ...) به عنوان الگوهای قابل بررسی جهت اصلاح شرح خدمات تیپ ۱۹ مورد توجه کمیته تخصصی فرادست قرار گرفته و نتیجه به شورای عالی گزارش شود.

  ج ـ موضوعاتی که رعایت آنها در اسناد طرح های ناحیه ای بررسی شده، الزامی است:

  ۱. با توجه به دغدغه های مذکور در بخش های قبل لازم است مشاور، چهار طرح ناحیه ای را با برشمردن تهدیدها و فرصت های ناشی از اجرای پروژه و با تأکید بر نحوه مقابله با تهدید های احتمالی ناشی از اجرای پروژه انتقال آب، بازآرائی نموده و اسناد را بر این اساس تنظیم نماید.

  ۲. بانک اطلاعاتی تهیه شده در این مطالعه می تواند به عنوان مبنای فرآیند مونیتورینگ و هدایت اقدامات توسعه ای در دو استان، مد نظر قرار گرفته و ضمن تکمیل داده ها به عنوان راهنمای کلیه اقدامات توسعه ای در این دو استان لحاظ گردد. (در همین رابطه پروژه های در حال اجرا مورد بررسی و لحاظ قرار گرفته و کلیه آمارها و سرشماری ها بر اساس آخرین سرشماری به روز شده و نتایج تغییرات احتمالی در اسناد طرح درج گردد.)

  ۳. لازمه کاهش تهدیدها و کارآمدی فرصت ها به منظور ارتقاء توسعه در این دو استان، قرارگیری اسناد و ضوابط این طرح در دستور کار کارگروه ها و شورای برنامه ریزی و کلیه دستگاه های اجرایی می باشد. لذا می بایست ارتباط مقامات استانی با مشاور طرح به صورت مستمر و در جریان دوره زمانی برقرار و فرآیند توسعه و تکمیل طرح و انطباق اقدامات با آن لحاظ گردد.

  ۴. راهنمای نقشه ها و عناوین مطابق مصوبات شورای عالی اصلاح گردد.

  ۵. از پیشنهاد روستاهای موجود به عنوان نقاط واجد پتانسیل جهت تبدیل شدن به شهر پرهیز و آلترناتیوهای لازم جهت ارتقاء کیفی و کمی روستاهای موجود و بهره مندی آنها از خدمات بیشتر پیشنهاد و اعمال گردد.

  ۶. کلیه اقدامات توسعه ای و شرایط و الزامات آن از قبیل پیش بینی و یا ایجاد مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه، شهرهای جدید و... به طور مشخص در مجموعه ضوابط طرح های ناحیه ای موردنظر، اعلام گردد. بدیهی است رعایت سیاست ها و ضوابط این طرح ها در کلیّه پیش بینی ها، مکان یابی ها و اقدامات توسعه ای در این نواحی الزامی است.

  آخرین وضعیت پاک سازی میادین مین در مناطق مختلف در ۴ ناحیه، از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح استعلام و در اسناد لحاظ گردد.

  ۸. در صورت نیاز، بازنگری طرح های توسعه و عمران سکونتگاه های واقع در این چهار ناحیه در انطباق با خروجی های مطالعات حاضر در دستور کار ادارات کل راه و شهرسازی دو استان قرار گیرد.

  ۹. شیوه تحقق افزایش مشارکت عمومی و نهادهای محلی به منظور ارتقاء نظارت عمومی در اجرای این طرح ها و راهکارهای عملی لازم جهت دستیابی به سطوحی از توسعه از پایین به بالا توسط مشاور تصریح و تعیین گردد.

  ۱۰. آموزش های لازم به کلیّه ذی نفعان و ذی نفوذان و نهادهای ذی مدخل توسط مشاور در سریع ترین زمان ممکن به عمل آمده و گزارش آن به دبیرخانه ارسال گردد.

  ۱۱. با توجه به الزامات دفاعی، امنیتیِ مناطق مرزی کشور به ویژه مناطق غربی در انجام مطالعات طرح، تهیه پیوست دفاعی امنیتی و پدافند غیرعامل مورد تأکید قرار می گیرد.

  ۱۲. با توجه به لزوم تهیه پیوست میراث فرهنگی برای پروژه های مختلف به ویژه طرح های توسعه و عمران و با توجه به چالش های زیادی که در ارتباط با محوطه های باستانی مهم برای توسعه منابع آبی صورت گرفته، داشتن پیوست میراث فرهنگی از الزامات است.

  ۱۳. اسناد طرح (شامل اسناد مطابق طرح های ناحیه ای مصوب) حداکثر ظرف مدت یک ماه و پس از اعمال اصلاحات، توسط دبیرخانه شورای عالی بررسی و توسط دبیر شورا به عنوان اسناد نهائی طرح های توسعه و عمران ناحیه ای نواحی اورامانات و اسلام آباد غرب و نواحی شمالی و جنوبی ایلام ابلاغ گردد.

  د. موارد پیشنهادی شورا بر مبنای اجزای مطالعات ارائه شده:

  شورای عالی شهرسازی و معماری، با در نظر داشتن وظائف و اختیارات خویش از یک سو و بخش های قابل تامّل مطالعات صورت گرفته از سوی دیگر، پیشنهاد می نماید:

  ۱ ـ گزارش به انضمام سازمان توسعه ای پیشنهادی و کلیه پروژه های پیشنهادی در طرح های نواحی مورد بحث، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و به موازات آن پروژه ها توسط وزارت نیرو به وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط ارائه و دستگاه ها نسبت به تدقیق و تعیین اولویت بر اساس برنامه های بخشی اقدام و نتایج به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود. پیگیری این فرایند توسط کارفرمای پروژه مورد انتظار است. خروجی نهائی این فرایند می تواند در طرح ها توسط مشاور لحاظ و در دستور کار مقامات محلی قرار گیرد.

  ۲ ـ ابهام مطرح شده توسط نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در شورای عالی شهرسازی و معماری درباره مطالعات ارزیابی راهبردیِ زیست محیطی برای پروژه انتقال آب، توسط سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری کارفرما پیگیری و نتیجه به شورای عالی اعلام گردد.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دوگنبدان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

  شماره 14485/300-۱۳۹۶/۳/۳۰

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کهکیلویه و بویراحمد

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ موضوع مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دو گنبدان (الحاق اراضی به محدوده طرح تفصیلی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کهکیلویه و بویراحمد را مورد بررسی قرارداد و ضمن تذکر جدی به مراجع قانونی اعم از شهرداری، جهاد کشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی استان و استانداری به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی مرتبط با ساخت وسازهای خلاف در خارج از محدوده که در طول سال های گذشته متأسفانه بدون هیچ گونه نظارتی ایجاد شده و در حال حاضر چالش های جدی برای شهر ایجاد کرده است. در خصوص الحاقات مذکور با عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیته فنی مقرر نمود:

  بخش اول الحاقات: تغییرات خط محدوده طرح تفصیلیِ در دست تهیه در قالب افزایش ۱۵۹ هکتار و کاهش ۴۳ هکتار نسبت به محدوده طرح جامع مصوب:

  الف ـ اراضی ناحیه ۱ پهنه ۱ـ (۱ـ۱)، با الحاق اراضی به مساحت 17/6 هکتار در شمال غرب شهر، (موسوم به شمال میدان نرگس) به دلیل شکل گیری ساخت وسازهای موجود و پیوستگی با بافت کالبدی و همچنین اختصاص بخش عمده آن به کاربری درمانی و ورزشی (5/8 هکتار) موافقت می نماید.

  ب ـ اراضی ناحیه ۲ پهنه ۱ـ (۱ـ۲): با توجه به اینکه محدوده مذکور فاقد هرگونه ساخت وساز بوده و هیچ گونه حقوق مکتسبه قانونی در آن متصور نیست، با الحاق این اراضی مخالفت می نماید.

   ج ـ اراضی ناحیه ۲ پهنه ۲ (۲-۲)، به میزان 9/8 هکتار، باقی مانده جنوبی طرح تفکیکی موسوم به آفتابگردان، با عنایت به اینکه اراضی مد نظر باقیمانده طرح تفکیکی مصوب در داخل محدوده شهر می باشد، با الحاق اراضی تا حد حریم خط انتقال گاز موافقت گردید.

   د ـ اراضی ناحیه ۴ پهنـه ۱ (۱ ـ ۴)، به میزان 4/5 هکـتار واقع در شـمال شهر با عنایت به ساخت وسازهای موجود و پیوستگی از سمت جنوب با روستای آبگرمو (داخل محدوده) مشروط به کسر اراضی مربوط به مسیل و حرائم آن، موافقت می نماید .

   ه ـ اراضی ناحیه ۴ پهنه ۲ (۲ـ۴)، واقع در شمال شهر با عنایت به ساخت وسازهای موجود مابین روستای آبگرمو و بافت اصلی شهر به مساحت 12/6 هکتار، موافقت می نماید.

   و ـ اراضی ناحیـه ۴ پهـنه ۳ (۳ـ۴)، موسـوم به شهید فهمـیده به مسـاحت 4/59 هکتار، با عنایت به ساخت وساز پیوسته و شکل یافته با الحاق اراضی موافقت می گردد.

  ز ـ با الحاق اراضی ناحیه ۶ پهنه ۱ (۱ـ۶)، واقع در شمال شرق شهر به مساحت 79/4 هکتار و با کاربری پیشنهادی آموزش عالی و درمانی، با عنایت به عدم نیاز شهر مخالفت و مقرر گردید اراضی مذکور با حفظ وضع موجود در حریم تثبیت گردد.

  ح ـ با کلیه انتزاعات از محدوده شهر مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان موافقت گردید.

  بخش دوم: الحاق مجموع ۱۴۰ هکتار اراضی متعلق به تعاونی مسکن واقع در عرصه های مرتعی حریم شهر

  با الحاق اراضی به مساحت 140/8 هکتار، مربوط به تعاونی های مسکن به دلایل زیر مخالفت گردید:

  ۱ـ عدم نیاز شهر به سطوح مسکونی جدید و مخالفت صریح و مستدل مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی با الحاقات مذکور

  ۲ـ وجود حدود ۲۵۰۰ واحد مسکن مهر در داخل محدوده شهر که بنا بر اذعان مسئولین شهر حداقل ۳۰% آن خالی است و تبعاً هرگونه حقوق مکتسبه احتمالی تعاونی مذکور از طریق این اراضی و یا سایر روش ها قابل جبران است.

  ۳ـ عدم ارائه مدارک مستند مربوط به اخذ مصوبه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات.

  ۴ـ عدم ارائه اسناد مالکیت جهت کنترل عدم مغایرت با قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن».

  ۵ ـ مغایرت با سند پهنه بندی حریم مصوب طرح جامع، با توجه به اینکه در سند مذکور اراضی این تعاونی به عنوان مرتع مشخص شده اند.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تصویب پلان سیاست گذاری و چهارچوب طراحی شهری رودخانه خرم آباد

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21091-17/05/1396

  شماره 14179/300-۱۳۹۶/۳/۲۹

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ خود، موضوع طراحی شهری رودخانه خرم آباد، که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی مردم، ایجاد طراوت، سرزندگی و زیبایی شهر خرم آباد، ایجاد زمینه های جذب گردشگر و توسعه فعالیت و اشتغال، تعریف شده است را بررسی و ضمن تصویب مدارک شناخت و سنجش وضعیت و راه حل تدوین شده و اسناد پلان سیاست گذاری و چهارچوب طراحی شهری رودخانه خرم آباد، مقرر نمود.

  ۱ـ در تکمیل فرآیند طراحی شهری رودخانه خرم آباد لازم است راه حل های حاصل از پلان سیاست گذاری و چهارچوب طراحی شهری در مقیاس 1/5000، از طریق طراحی شهری تفصیلی در مقیاس 1/2000 و ترسیمات مصداقی، طرح های محوطه آرایی و تجهیز عرصه همگانی در مقیاس های 1/500 الی 1/200 و جزئیات اجرایی مربوطه، تدقیق و اسناد پشتیبان هدایت و کنترل طرح، تدوین برنامه تحقق پذیری، مطابق شرح خدمات پروژه طراحی شهری رودخانه خرم آباد تهیه شوند.

  ۲ـ راه حل ها و اسناد تدقیق شده مذکور پس از بررسی در کمیسیون ماده پنج و کمیته فنی تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی۳) جهت تصویب نهایی به عنوان یک طرح ویژه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.

  ۳ـ با توجه به نگاه کلان طرح جامع شهر در خصوص رودخانه و به دلیل اینکه طرح تفصیلی و طرح جامع حمل ونقل شهر خرم آباد در دست تهیه بوده و مطالعات و اسناد آنها قابل استناد و در اختیار مشاور طرح نمی باشد؛ پلان سیاست گذاری و چهارچوب طراحی شهری رودخانه خرم آباد و اسناد پشتیبان هدایت و کنترل آن در قالب یک طرح ویژه برای کلیه طرح های مرتبط با بستر رودخانه و حوزه بلافصل طرح، ملاک عمل می باشد.

  ۴ـ هرگونه بارگذاری در حوزه بلافصل طرح شامل بستر و اراضی پیرامون و امتداد دیدهای متوالی و کریدورهای بصری که با سیاست ها و چهارچوب طراحی شهری رودخانه خرم آباد در تضاد بوده، یا زمینه های تهدید اهداف ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری خرم آباد، یا زمینه های تهدید حریم بناهای ارزشمند را فراهم نماید، مغایرت محسوب شده و ممنوع است.

  ۵ ـ به منظور تأمین ایمنی و امنیت بستر رودخانه خرم آباد و ضرورت رعایت حرایم کمی و کیفی رودخانه و اراضی پیرامون آن لازم است کلیه دستگاه های اجرایی محلی در اجرای طرح های مرتبط با رودخانه علاوه بر اصول پدافند غیرعامل، سیاست های مکمل این سند را ملاک عمل قرار دهند. در این رابطه پیشنهاد نظام نامه مدیریت مخاطرات و سیـستم هشدار سیـل توسط وزارت نیـرو تدوین و جـهت اعمال در طرح به کمیته فنی شماره ۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری) ارائه خواهد شد.

  ۶ ـ به منظور آرام سازی ترافیک شهری از طریق انتقال دسترسی های عبوری بین شهری به خارج از حوزه رودخانه لازم است دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری با همکاری معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص طرح های کلان جاده ای بررسی و نتیجه و پیشنهادات مربوطه را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

  ۷ـ طرح های محوطه آرایی و تجهیز عرصه همگانی و عناوین پروژه های موضعی پیشنهادی طرح طبق شرح خدمات پروژه طراحی شهری رودخانه خرم آباد، در کمیته فنی تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی۳) بررسی و نتیجه اقدامات اجرایی لازم بر اساس تفاهم نامه همکاری مشترک مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، بین معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، استانداری لرستان و شهرداری خرم آباد، همچنین راهکارهای اجرای پروژه و چگونگی تأمین منابع مالی به شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام گردد.

  ۸ ـ با توجه به احکام پلان سیاست گذاری و چهارچوب طراحی شهری رودخانه خرم آباد، لازم است اقدامات اجرایی در راستای تنظیم شرایط متعادل زیست محیطی و کنترل روان آب ها و منشأ آلودگی های آب رودخانه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارت نیرو و واحدهای محلی با همکاری شهرداری خرم آباد، صورت گرفته و گزارش آن به شورای عالی شهرسازی و معماری توسط نمایندگان محترم وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شود.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28143333
اکنون :
66