جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 217027
  تاریخ انتشار : 21 مرداد 1396 9:37
  تعداد بازدید : 723

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/05/01 لغایت 1396/05/10

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1396/05/01 لغايت 1396/05/10
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  اضافه شدن نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کارگروه موضوع بند (۱۱) تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶           

  تصویب نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)     

  الحاق جزء (۲۱) به بند (ث) تصویب نامه شماره ۷۵۶۰۹/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴         

  آیین نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران      

  آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

  اصلاح بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) و ماده (۱۰) آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی   

   

     اضافه شدن نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کارگروه موضوع بند (۱۱) تصویب نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21079-03/05/1396

  شماره ۴۶۹۰۳/ت۵۴۴۸۳هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۴

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۱ به پیشنهاد شماره 60/84178 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب کارگروه موضوع بند (۱۱) تصویب نامه

  شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ اضافه می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
  تصویب نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21079-03/05/1396

  شماره۴۶۸۶۱/ت۵۲۴۳۸هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۴

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  وزارت کشورـ وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۴ به پیشنهاد شماره 60/132361 مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

  وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا) به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت شرایط زیر تعیین می شود:

  ۱ـ محل تأمین منابع اعتباری لازم برای تأسیس و ایجاد زیرساخت بازارچه مشترک مرزی جدید از محل اعتبارات مربوط در استان آن بازارچه خواهد بود.

  ۲ـ آغاز به کار رسمی هر بازارچه مشترک مرزی جدید مشروط به تکمیل زیرساخت های مورد نیاز آن بازارچه مشترک مرزی به تشخیص کارگروه تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ است.

  ۳ـ منظور از ادغام، حفظ بازارچه مشترک مرزی با رویه موجود است که هر گونه انجام عملیات گمرکی، تحت مسئولیت گمرک مرزی خواهد بود.

  ۴ـ تأسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیت های متقابل و تصویب هیئت وزیران می باشد.

  ۵ ـ نحوه ادغام طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  متن کامل PDF شماره یک


  الحاق جزء (۲۱) به بند (ث) تصویب نامه شماره ۷۵۶۰۹/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21082-07/05/1396

  شماره ۵۰۱۲۹/ت۵۳۴۴۴هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۸

  وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  وزارت نیرو ـ سازمان حفاظت محیط زیست

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره 60/130536 مورخ ۱۳۹۵/۶/۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  متن زیر به عنوان جزء (۲۱) به بند (ث) تصویب نامه شماره ۷۵۶۰۹/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ الحاق می شود:

  ۲۱ـ شهرک ها و نواحی صنعتی از (۱۰۰) هکتار تا (۲۰۰) هکتار.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
  آیین نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21082-07/05/1396

  شماره ۵۰۱۳۱/ت۵۳۵۱۲هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۸

  جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۵ به پیشنهاد شماره 95/21/20099 مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۱ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی تبصره (۲) الحاقی ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

  ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

  الف ـ جمعیت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

  ب ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

  پ ـ کارکنان امدادگر و داوطلب: کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شامل کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه و کارگر مشمول قانون کار متقاضی شرکت در عملیات امدادی و بشردوستانه که مطابق این آیین نامه امدادگر و داوطلب شناخته می شوند.

  ت ـ داوطلب: شخصی که با پذیرش اساسنامه جمعیت و به طور داوطلبانه توانمندی و خدمات هدایتی، حمایتی، مشارکتی و مهارتی خود را به صورت مستمر و غیرمستمر

  در جهت اهداف جمعیت به کار گیرد.

  ث ـ داوطلب فعال: داوطلبی که با تقاضای شخصی خود برای ارائه خدمت به هم نوع و بشریت بدون هیچ عوض و دستمزدی اعلام آمادگی می کند و با حضور مستمر خود در سازمان ها و معاونت های جمعیت به ارائه خدمات داوطلبانه امداد و نجات می پردازد. 

  ج ـ امدادگر: داوطلبی که دوره های امداد و نجات را به تأیید مراجع مربوط در

  جمعیت گذرانده و به ارائه خدمات امداد و نجات می پردازد.

  چ ـ حوادث ملی، منطقه ای و استانی: حوادثی که بر اساس آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۵۶۴۵/ت ۴۰۷۹۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۱ تعیین می شود.

  ماده ۲ـ در صورت نیاز به حضور داوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه های اجرایی به شرکت در برنامه ها و عملیات امدادی و بشردوستانه، کارکنان امدادگر و داوطلب موظفند پس از اعلام فراخوان جمعیت، ضمن اخذ موافقت دستگاه مربوط نسبت به معرفی خود به جمعیت اقدام نمایند. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است در صورت موافقت، حداکثر ظرف (۸) ساعت نسبت به صدور حکم مأموریت برای فرد مذکور اقدام و به جمعیت اعلام نماید. این مأموریت بدون پرداخت حق مأموریت است.

  تبصره۱ـ فراخوان جمعیت از میان نیروهای آموزش دیده، سازمان دهی شده یا دارای تخصص و مهارت مورد نیاز صورت می پذیرد.

  تبصره۲ـ داوطلبانی که تمایل به مشارکت در انجام عملیات امدادی دارند باید با صدور حکم مأموریت جمعیت به عملیات اعزام شوند.

  ماده ۳ـ جمعیت می تواند کمک هزینه ایاب و ذهاب، لباس و تجهیزات امدادگری و هزینه خوراک به کارکنان امدادگر و داوطلب را برابر ضوابط جمعیت تأمین و پرداخت نماید.

  ماده ۴ـ مدت مأموریت کارکنان امدادگر و داوطلب جهت امدادرسانی در حوادث ملی و منطقه ای، حداکثر دو هفته و حوادث استانی حداکثر یک هفته است. در صورت نیاز به تداوم مأموریت، جمعیت مکلف است مجدداً موافقت دستگاه اجرایی مربوط را اخذ نماید.

  تبصره ـ جمعیت موظف است پس از پایان مأموریت، آن را به دستگاه اعزام کننده ابلاغ نماید.

  ماده ۵ ـ در صورت وقوع هر گونه حادثه اعم از آسیب دیدگی، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت برای افراد مشمول این آیین نامه، وضعیت آنان تابع قوانین و مقررات مربوط دستگاه متبوع می باشد.

  ماده ۶ ـ خدمت در جمعیت افتخاری است و کلیه امدادگران و داوطلبانی که تمایل به انجام خدمات افتخاری و داوطلبانه دارند، باید برگه (فرم) عضویت و انجام خدمات داوطلبانه را تکمیل و امضا نمایند. برگه های (فرم های) مزبور توسط جمعیت تهیه و در اختیار داوطلبان و امدادگران قرار می گیرد.

  ماده ۷ـ پرداخت هرگونه وجهی از قبیل کمک هزینه ایاب و ذهاب، پاداش، لباس و تجهیزات امدادگری و هزینه خوراک که حسب مورد جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به داوطلبان و امدادگران صورت می گیرد و یا در سنوات قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تحت عناوین فوق پرداخت شده، مشمول تبصره مذکور است و به منزله رابطه کارگری و کارفرمایی یا هرگونه رابطه استخدامی دیگر تلقی نمی گردد.

  تبصره ـ جمعیت موظف است داوطلبان غیر شاغل موضوع این آیین نامه را بیمه فوت و حوادث نماید تا در صورتی که افراد یادشده در حین انجام وظیفه دچار آسیب دیدگی ، نقص عضو یا فوت شوند مطابق ضوابط بیمه ای مربوط خسارات وارده جبران شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
  آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21082-07/05/1396

  شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ ـ۱۳۹۶/۵/۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث

  در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه)

  ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات مندرج در این آیین نامه، تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ است:

  الف ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

  ب ـ بیمه گذار: دارنده وسیله نقلیه (اعم از مالک یا متصرف)هر کدام که بیمه نامه موضوع این آیین نامه را تحصیل کند، بیمه گذار محسوب و تکلیف از دیگری ساقط می شود.

  پ ـ بیمه گر: شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در رشته بیمه حوادث را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشد و مشخصات آن در بیمه نامه درج گردیده و در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث تحت پوشش را طبق قانون و این آیین نامه به عهده می گیرد.

  ت ـ راننده مسبب حادثه: فردی که بر اثر وقوع هر یک از حوادث موضوع این آیین نامه دچار خسارت بدنی شده و شخص ثالث محسوب نشود.

  ماده ۲ـ دارنده وسیله نقلیه مکلف است همزمان با خرید بیمه نامه شخص ثالث برای پوشش خسارت های بدنی که در اثر حوادث موضوع این آیین نامه به راننده مسبب حادثه وارد می شود، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث راننده اخذ کند.

  تبصره ـ زمان شروع و پایان مدت بیمه مذکور باید با زمان شروع و پایان مدت بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث یکسان باشد.

  ماده ۳ـ بیمه گر موظف است در ازای دریافت حق بیمه مربوط، همزمان با صدور بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه حوادث راننده را با رعایت این آیین نامه صادر نماید.

  ماده ۴ـ میزان تعهد بیمه گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه نامه است. هزینه معالجه بیمه شده نیز بر اساس تعرفه های مصوب هیئت وزیران و با رعایت ماده (۳۵) قانون تحت پوشش بیمه می باشد. در هر حال مجموع خسارت بدنی قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه در هر حادثه از مبلغ بیمه مندرج در بیمه نامه بیشتر نخواهد بود.

  تبصره ـ بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات موضوع این بیمه نامه، خسارت وارده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت نماید.

  ماده ۵ ـ چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت های بدنی غرامت دریافت نماید، تعهد بیمه گر به میزان درصد تقصیر تعیین شده خواهد بود.

  ماده ۶ ـ کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت وارده به راننده مسبب حادثه به استناد تقصیر، قصور یا اشتباه بیمه گر یا نماینده وی در تنظیم و صدور بیمه نامه مجاز نمی باشد.

  ماده ۷ـ خسارت های خارج از تعهد بیمه گر، موارد مندرج در مواد (۱۵) و (۱۷) قانون می باشد.

  ماده ۸ ـ هرگاه در مدت بیمه، در کاربری وسیله نقلیه تغییری به وجود آید که موجب تشدید خطر گردد، بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ تغییر کاربری، بیمه گر را آگاه سازد. در این صورت بیمه گر می تواند با صدور الحاقیه تغییر کاربری، حق بیمه مربوط را حسب مورد افزایش دهد و بیمه گذار موظف است حق بیمه اضافی را پرداخت کند. چنانچه بیمه گذار مراتب را به بیمه گر اعلام نکند و موضوع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی محاسبه و پرداخت می گردد.

  ماده ۹ـ در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار موظف است ظرف شصت روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید. در صورت اطلاع بیمه گر از وقوع حادثه به هر طریقی از جمله اعلام بیمه شده و یا وراث یا نماینده قانونی وراث، این تکلیف از بیمه گذار ساقط می شود. چنانچه بیمه گر نزد مراجع قضایی اثبات نماید عدم انجام تکلیف فوق در مهلت مقرر موجب خسارتی برای او شده است می تواند خسارت وارده را از مبلغ قابل پرداخت کسر نماید، مگر این که بیمه گذار اثبات کند به علتی خارج از اراده خود قادر به انجام تکلیف یادشده نبوده است.

  ماده ۱۰ـ برای پرداخت خسارت بدنی ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک زیر لازم است:

  الف ـ بیمه نامه یا هرگونه مدرک دال بر دارا بودن پوشش بیمه موضوع این آیین نامه.

  ب ـ گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی حسب مورد.

  پ ـ گواهینامه رانندگی راننده مسبب حادثه یا هرگونه مدرک دال بر داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مربوط.

  ت ـ مدرک شناسایی راننده مسبب حادثه.

  ث ـ خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده یا تحت معالجه قرار گرفته باشد.

  ج ـ گواهی پزشکی قانونی در خصوص نوع و درصد صدمه بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه.

  چ ـ گواهی فوت یا جواز دفن صادره یا تأییدشده توسط پزشکی قانونی و شناسنامه باطل شده متوفی در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

  ح ـ گواهی انحصار وراثت در صورت فوت راننده مسبب حادثه.

  تبصره۱ـ در صورت توافق راننده مسبب حادثه و بیمه گر در مورد نوع و درصد صدمه بدنی با رعایت ماده (۱۱) قانون، ارائه گواهی پزشکی قانونی الزامی نیست.

  تبصره۲ـ پزشکی قانونی مکلف است با درخواست بیمه گر مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه را بدون لحاظ جنسیت و دین وی تعیین و به بیمه گر اعلام کند. در صورت مراجعه مستقیم راننده مسبب حادثه به پزشکی قانونی، پزشکی قانونی موظف است ضمن اخذ گزارش موضوع بند (ب) این ماده ، نوع و درصد صدمات بدنی وارده به راننده را تعیین و مراتب را به بیمه گر مربوط اعلام و رونوشت گزارش خود را به راننده مسبب حادثه ارائه نماید.

  تبصره۳ـ مأموران راهنمایی و رانندگی و یا مقامات انتظامی مکلفند با اطلاع از وقوع حوادث موضوع این آیین نامه با حضور در صحنه نسبت به تهیه گزارش مبنی بر شرح و علت وقوع حادثه و مشخص نمودن راننده مسبب حادثه در هنگام وقوع حادثه و ارائه گزارش مذکور به راننده مسبب حادثه یا ذی نفع اقدام نمایند.

  تبصره۴ـ در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و یا میزان تقصیر اختلاف نظر باشد و یا در صورت عدم امکان تعیین راننده مسبب حادثه توسط

  پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت بر اساس رأی مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.

  ماده ۱۱ـ بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تکمیل مدارک، مبلغ خسارت را حسب مقررات این آیین نامه پرداخت نماید.

  تبصره۱ـ چنانچه علی رغم کامل بودن مدارک، بیمه گر خسارت را پرداخت نکند مکلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار مبلغ خسارت را به ذی نفع پرداخت نماید.

  تبصره۲ـ در صورت فوت بیمه شده، خسارت به وراث قانونی بیمه شده یا نماینده قانونی آنها و به نسبت سهم الارث پرداخت می گردد.

  ماده ۱۲ـ نرخ حق بیمه سالانه به ازای هر هزار ریال تعهد بیمه نامه برای انواع وسایل نقلیه به شرح زیر می باشد:

  الف ـ سواری شخصی:  (0/7) ریال       

  ب ـ اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس): (۱) ریال        

  پ ـ بارکش: (1/2) ریال        

  پ ـ موتورسیکلت و وسایل نقلیه ریلی: (37/0) ریال

  تبصره ـ بیمه گر می تواند تا دو و نیم درصد (2/5%) کمتر از نرخ های مذکور را ملاک عمل خود قرار دهد. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد (2/5%) توسط بیمه گر، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.

  ماده ۱۳ـ نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه موضوع این آیین نامه و نحوه انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت آن و نحوه فسخ بیمه نامه، تابع مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد.

  ماده ۱۴ـ چنانچه فردی که راننده وسیله نقلیه بوده، در زمان وقوع حوادث موضوع این آیین نامه خارج از وسیله نقلیه بوده و دچار صدمات بدنی شود، در حکم شخص ثالث بوده و خسارت وارده حسب مورد از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود و در غیر این صورت خسارت از محل بیمه نامه حوادث راننده جبران خواهد شد.

  ماده ۱۵ـ از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این آیین نامه به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار محسوب می شود. ضوابط مربوط به انتقال تخفیف عدم  خسارت بیمه شخص ثالث تابع آیین-نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون می باشد.

  ماده ۱۶ـ چنانچه مشخص شود که وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه نامه حوادث راننده برای همان مدت نزد بیمه گر دیگری نیز بیمه شده است، بیمه نامه بعدی باطل خواهد بود و حق بیمه دریافتی مربوط پس از کسر ده درصد آن بابت هزینه های بیمه گری به بیمه گذار مسترد می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
  اصلاح بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) و ماده (۱۰) آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21082-07/05/1396

  شماره ۵۰۱۳۲/ت۵۴۴۴۸هـ ـ۱۳۹۶/۴/۲۸

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

  سازمان اداری و استخدامی کشور ـ نهاد ریاست جمهوری ـ صندوق توسعه ملی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۵ به پیشنهاد هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

  در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) و ماده (۱۰) آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۱۵۵/ت۴۷۲۴۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸، عبارت های «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ»، «ماده (۱۶)» و «بند (ح) ماده (۱۶) قانون» به ترتیب جایگزین عبارت های «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ»، «ماده (۸۴)» و «بند (ح) ماده (۸۴) قانون» می شود و آیین نامه یادشده و اصلاحات بعدی آن به عنوان آیین نامه های موضوع جزء (۶) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تنفیذ می گردد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری   


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28141109
اکنون :
74