جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 216628
  تاریخ انتشار : 12 مرداد 1396 8:26
  تعداد بازدید : 1023

  قوانین

  قوانین منتشره از تاریخ 1396/04/21 لغایت 1396/04/31

  قوانین منتشره از تاریخ

  1396/04/21 لغایت 1396/04/31

  قوانین

  قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز      

  قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹   

  قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸     

  قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶       

  قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره     

  اصلاحیه قانـون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور    

  قانون موافقت نامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان       

  قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری        

  قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه استرداد مجرمین

  قانون معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین        

   

   
  قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

  شماره 73/26727-۱۳۹۶/۴/۱۲

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  عطف به نامه شماره 45468/251862 مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۴۳۵۵۹-۱۳۹۶/۴/۱۷

  وزارت دادگستری

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 73/26727 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

  ماده ۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:

  الف ـ در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی

  ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه

  ماده ۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می گردد.

  تبصره ۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.

  تبصره ۲ـ مبنای محاسبه جریمه ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

  ماده ۳ـ با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قابل وصول خواهد بود.

  مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. در مورد مصرف کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرائی این قانون عمل می شود.

  ماده ۴ـ دستگاه های مسئول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

  تبصره ۱ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.

  تبصره ۲ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.

  ماده ۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.

  ماده ۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.

  ماده ۷ـ آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

  قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

  شماره 40/26866-۱۳۹۶/۴/۱۲

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الغای برخی قـوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰ که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۴۳۵۷۴-۱۳۹۶/۴/۱۷

  مجلس شورای اسلامی

  نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 40/26866 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰

  ماده واحده ـ به موجب این قانون، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۲۸۵/۶/۱۸ تا ۱۳۰۹/۱۲/۳۰ به شرح زیر اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می گردد.

   

  پیوست

  آموزش:

  ۱. قانون راجع به اعزام سی نفر شاگرد به اروپا برای تحصیل مصوب ۲۶/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲. قانون اجازه افتتاح نه باب مدرسه ابتدائیه مصوب ۱۲۹۰/۰۶/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۳. قانون تفسیر ماده یک قانون اجازه افتتاح نه باب مدرسه ابتدائیه مصوب ۱۰/۰۷/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۴. قانون اساسی معارف مصوب ۰۹/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۵. قانون شورای عالی معارف مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۶. قانون اجازه تأسیس شعب شورای عالی معارف در مراکز مهمه ایالات و ولایات مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۷. قانون اعزام محصل به خارجه مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۸. قانون اجازه انتخاب صدی بیست محصلین اعزامی اروپا از بین محصلین بی بضاعت ایرانی مقیم در اروپا مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۹. قانون اجازه انتخاب کسری محصلین اعزامی هذه السنه ۱۳۰۸ برای فنون راه آهن از بین محصلین ایرانی مقیم خارجه مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۱۰. قانون اجازه اجرای نظامنامه اعانه مدارس ملی پس از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۱۱. نظامنامه طرز تقسیم کمک خرج محصلین دارالمعلمین عالی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۱۲. قانون انتخاب کسری محصلین فنون راه آهن و معادن از بین محصلین مقیم خارجه و فارغ التحصیل های مدارس فنی داخله مصوب ۲۶/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۳. قانون راجع به رسمیت مدارس ملی مصوب ۲۷/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  آموزش/ میراث فرهنگی و گردشگری. هنر. اوقاف:

  ۱۴. قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب ۱۱/۰۶/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۱۵. قانون ضمیمه قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب ۰۵/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  آیین دادرسی:

  ۱۶. قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۵/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۱۷. مواد الحاقیه به اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۵/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۱۸. تفسیر قانونی فقره ۴ از ماده ۱۴۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۰/۱۲/۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۹. قانون موقت هیئت منصفه مصوب ۱۰/۰۹/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۲۰. قانون تمدید قانون موقتی هیئت منصفه مصوب ۱۳۰۱/۱۲/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۲۱. قانون موقت اصلاح جمله اخیر ماده (۱۱۰) قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب کمیسیون پارلمانی عدلیه) مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۲. قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۰۷ کمیسیون مجلس

  ۲۳. قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۰۷ کمیسیون مجلس

  ۲۴. قانون تعیین تکلیف محکومین به حبسی که مبتلا به جنون می شوند مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۰۷ کمیسیون مجلس

  ۲۵. قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۰۷ کمیسیون مجلس

  ۲۶. قانون راجع به موارد تعلیق مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۱۶ کمیسیون مجلس

  ۲۷. مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به جرم هایی که خارج از مرکز واقع می شود مصوب ۱۳۰۸ وزیر عدلیه (داور)

  ۲۸. قانون اصلاح نمرات مذکور در متن ماده ۹۷ قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۰۸ کمیسیون مجلس

  ۲۹. ماده مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به ریاست هیئت تجدیدنظر مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۳۰. قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولتی مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۳۱. قانون مواد مصوبه بجای مواد ۱ و ۷ و ماده ۲۴ قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۰۸ وزیر عدلیه (داور)

  ۳۲. مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به تأمین مدعی به مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۰۸ وزیر عدلیه (داور)

  ۳۳. مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به تکمیل تحقیقات و اقامه دعوی مصوب ۰۶/۰۹/۱۳۰۸ وزیر عدلیه (داور)

  ۳۴. مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به صلاحیت و تجدیدنظر مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۰۸ وزیر عدلیه (داور)

  ۳۵. مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به تقاضای تأمین و صلاحیت مصوب ۱۳۰۸/۰۹/۱۴ وزیر عدلیه (داور)

  ۳۶. مواد مصوبه به موجب اختیارات حاصله از جز اول ماده واحده مصوبه سی آبان ماه ۱۳۰۸ راجع به صلاحیت دیوان جزا در محاکمه غیابی مصوب ۱۳۰۸/۱۰/۱۵ وزیر عدلیه (داور)

  ۳۷. ماده واحده برحسب اختیارات حاصله (راجع به اعمال ماده ۷ از مواد ۱۶ گانه پنجم آذر ۱۳۰۸ نسبت به مدعی خصوصی) مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۰۹ وزیر عدلیه (داور)

  ۳۸. ماده واحده راجع به مؤسسات بلدی و ادارات شوروی مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۰۹ وزیر عدلیه (داور)

  ۳۹. قانون مأمورین صلح مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۰۹ کمیسیون مجلس

  ۴۰. قانون راجع به محاکمات جنائی مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۰۹ کمیسیون مجلس

  ۴۱. نظر به اختیار حاصل از جزء اول ماده واحده مورخه ۳۰ آبان ۱۳۰۸ در خصوص شرکت یا معاونت غیر مستخدمین دولتی در جرم مستخدم مصوب۰۱/ ۱۳۰۹/۱۲ وزیر عدلیه (داور)

  اداری و استخدامی:

  ۴۲. قانون وظایف مصوب ۰۱/۰۲/۱۲۸۷ مجلس شورای ملی

  ۴۳. مقرری میرزا حسنخان مستخدم مجلس که در موقع بمباران پایش گلوله خورده مصوب ۰۷/۱۱/۱۲۸۸ مجلس شورای ملی

  ۴۴. مقرری نایب باقرخان فراشباشی سابق مجلس مصوب ۰۷/۱۱/۱۲۸۸ مجلس شورای ملی

  ۴۵. انعام ورثه مرحوم میرزاعلی اصغرخان رئیس گمرگ اشنویه مصوب ۰۳/۱۲/۱۲۸۸ مجلس شورای ملی

  ۴۶. مواجب ژنرال قونسول اسلامبول مصوب ۱۱/۱۲/۱۲۸۸ مجلس شورای ملی

  ۴۷. مخارج راه کارگذار سیستان مصوب ۱۲۸۹/۰۱/۲۲ مجلس شورای ملی

  ۴۸. حقوق حاجی تقی خان مصوب ۲۹/۰۱/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۴۹. حقوق ورثه مشهدی محمد ژاندارم مقتول در زنجان مصوب ۱۰/۰۲/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۰. قانون متمم قانون وظایف مصوب ۱۷/۰۲/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۱. مخارج مسافرت مأمورین وزارت خارجه مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۲. مستمری مسیو ژرژ بنتان رئیس گمرک ارومیه و عیال و اولاد مشارالیه مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳. مستمری مادر اسمعیل خان مقتول در استبداد صغیر مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۴. مستمری ورثه دبیر همایون مقتول در حضرت عبدالعظیم (ع) مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۵. مستمری ورثه مرحوم ابوالحسنخان مدیر مدرسه آستارا مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۶. مستمری ورثه مشهدی تقی مقتول در قزاقخانه مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۷. مستمری دکتر مورل مصوب ۰۳/۰۵/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۸. قانون استخدام پنج نفر آمریکایی مصوب ۱۲۸۹/۰۷/۱۳ مجلس شورای ملی

  ۵۹. قانون تجدید کنترات هشت نفر مستخدمین بلژیکی مصوب ۱۸-۱۹ شوال ۱۳۲۸ هجری مصوب ۳۰/۰۷/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۶۰. حقوق صاحب منصبان مستعفی از قزاقخانه مصوب ۱۸/۰۸/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۶۱. حقوق سردار ملی و سالار ملی مصوب ۰۴/۰۹/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۶۲. مستمری ورثه مرحوم قاضی قزوینی مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۶۳. حقوق ورثه مرحوم حسام الاسلام مصوب ۱۲۸۹/۱۰/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۶۴. قانون استخدام پنج نفر مستخدمین آمریکایی مصوب ۱۲/۱۱/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۶۵. قانون کنترات مسیو هازه مصوب ۲۰/۱۱/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۶۶. مقرری کارگزار ادسا مصوب ۱۹/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۶۷. برقراری نصف حقوق مرحوم حامدالملک در حق ورثه به علاوه پنجاه تومان برقراری مصوب ۱۹/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۶۸. حقوق ورثه مرحوم آقا سید جمال الدین واعظ ( علاوه بر آنچه مطابق قانون متوفیات از حقوق دیوانی دریافت می دارند) مصوب ۰۶/۰۳/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۶۹. قانون استخدام چهار نفر مستخدم آمریکایی برای وزارت مالیه مصوب ۰۲/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۷۰. مقرری رخساره خانم همشیره عباسقلی خان ( با قید ضبط حقوق مرحوم عباسقلی خان و حقوق شخصی رخساره خانم) مصوب ۰۵/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۷۱. قانون استخدام سه نفر مستخدم ( دو نفر آمریکایی و یک نفر از اروپایی هایی که در ایران هستند) برای وزارت مالیه مصوب ۱۴/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۷۲. تفسیر ماده هفتم متمم قانون وظایف مصوب ۲۶/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۷۳. حقوق محسن خان مجاهد ( ماهیانه) مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۷۴. حقوق الله کرم خان پسر حیدرقلی خان و شعبان علی خان و محمدحسن خان اخوان حیدرخان مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۷۵. قانون حقوق وراث متوفیات کمتر از دو تومان مصوب ۲۰/۰۵/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۷۶. قانون راجع به استخدام یک نفر صاحب منصب اداری (آنتاندانس) و شش نفر صاحب منصب قشونی سوئدی برای ژاندارمری مصوب ۱۲۹۰/۰۶/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۷۷. قطع حقوق مستشارالحکماء مصوب ۱۲۹۰/۰۶/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۷۸. برقراری نصف حقوق اسدخان بختیاری در حق ورثه مطابق قانون متوفیات و همچنین برقراری مستمری درباره کلبعلی خان بختیاری اخوی مرحوم اسدالله خان مصوب ۰۵/۰۷/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۷۹. مقرری یفرم خان مصوب ۰۵/۰۷/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۸۰. حقوق ورثه مرحوم یحیی خان سرتیپ(پسر-عیال وصبایا) از بابت حقوق مرحوم یحیی خان مصوب ۱۲/۰۷/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۸۱. قانون راجع به قطع حقوق اشخاصی که با حکومت ملی ضدیت کرده اند مصوب ۰۷/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۸۲. مقرری نیابت سوم سفارت اسلامبول(پنجاه تومان مقرری و چهل تومان مخارج شام و نهار) مصوب ۰۹/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۸۳. مقرری آتاشه سفارت لندن مصوب ۱۱/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۸۴. قانون راجع به استخدام ده نفر مستخدمین آمریکایی برای مالیه مصوب ۱۸/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۸۵. مقرری وراث پلیس مقتول در بوشهر مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۲۳ مجلس شورای ملی

  ۸۶. مقرری مادر میر محمدعلی خان قزاق مقتول مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۲۳ مجلس شورای ملی

  ۸۷. قانون تصویب نود تومان مستمری برای ورثه مرحوم میر موسی خان مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۸۸. قانون برقراری پنجاه تومان شهریه در حق عیال و دو نفر صبایای مرحوم وقار الدوله مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۸۹. قانون راجع به مستمری و حقوق اعضاء ادارات و دوایر مملکتی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۰. قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد ۲۵۳و ۴۴۵و ۴۴۶و ۴۴۷ اصول محاکمات حقوقی مصوب ۰۳/۰۶/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۱. تفسیر قانونی در مواد ۲و۳و۴ قانون شهریه ها موضوعه ۱۷ اسد ۱۳۰۱و انضمام ماده الحاقیه به قانون مربوطه مصوب ۱۸/۰۶/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۲. قانون اعتبار دویست تومان ماهیانه در وجه آقای میرزا شهاب الدین مصوب ۱۸/۰۷/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۳. قانون برقراری شصت تومان شهریه به عنوان تقاعد در حق امام الحکماء مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۴. قانون برقراری سیصد و چهل و یک تومان حقوق تقاعدی درباره نه نفر صاحب منصبان قدیمی وزارت جنک (جنگ) مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۵. قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۶. قانون برقراری سیصد و نود تومان اعتبار حقوق تقاعدی درباره شانزده نفر صاحب منصبان قدیمی وزارت جنگ مصوب ۲۹/۰۹/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۷. قانون مستمری عیال و پسر مرحوم مشیررسائل مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۸. قانون برقراری شهریه در حق آقا میرزا مهدی اشتهاردی مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۹۹. قانون برقراری حقوق تقاعد درباره عباسقلی خان منتظم الملک مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۱۰۰. قانون راجع به چهل تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشار دیوان مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۱۰۱. قانون برقراری مستمری دیوانی سالار محتشم از قرار تومان یکتومان مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۱۰۲. قانون راجع به بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و حقوق وراث مستخدمین متوفی مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۱۰۳. قانون برقراری شصت و پنج تومان شهریه مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۱۰۴. قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۹ مجلس شورای ملی

  ۱۰۵. قانون تعیین تکلیف نرخ پرداخت مستمریاتی که سابقاً شهریه بوده است مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۱۰۶. قانون راجع به سی و شش قلم مستمری اتباع خارجه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۱۰۷. قانون اجازه پرداخت حقوق مستخدمین از اتباع خارجه وزارت فوائد عامه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۱۰۸. قانون برقراری ماهی پانزده تومان درباره بازماندگان مرحوم میرزا محمدحسین مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۱۰۹. قانون راجع به مستمریات و حقوق اعضاء و اجزاء ادارات پست و تلگراف مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۱۱۰. قانون اجازه پرداخت حقوقات تقاعدی صاحب منصبان و اعضاءِ قدیمی وزارت جنگ از حمل سیچقان ئیل ۱۳۰۳ مادام الحیواه مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۱۱۱. قانون اجازه پرداخت مستمریات شخصی و مستمری وراث صاحب منصبان و اعضاءِ قدیمی وزارت جنگ مادام الحیواه از حمل ۱۳۰۳ مصوب ۱۵/۰۵/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۱۱۲. قانون اجازه پرداخت مبلغ هفت هزار و ششصد و نود و دو تومان شهریه چهارده نفر اعضای قدیمی وزارت امور خارجه مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۱۱۳. قانون قطع مستمریات علاوه بر تصویبی اشخاصی که در قوی ئیل ۱۳۲۵ جرح و تعدیل شده مصوب ۱۳۰۳/۰۷/۲۲ مجلس شورای ملی

  ۱۱۴. قانون اجازه پرداخت حق التدریس سنه ماضیه (۱۳۰۲) مدیران و ناظمین مدارس دولتی مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۱۱۵. قانون تکمیل قانون مصوب ۳۱ جوزای ۱۳۰۲ راجع به کنترات مسیو مولیتر رئیس کل گمرکات مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۱۱۶. قانون اجازه پرداخت مستمریات بازماندگان سه نفر صاحب منصب سوئدی مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۱۱۷. قانون اجازه پرداخت ماهی هیجده تومان درباره ورثه مرحوم مستشار دفتر مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۱۱۸. قانون اجازه پرداخت دو هزار و پانصد دلار اضافه حقوق درباره کلنل ماک کرماک مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۱۹. قانون الغای القاب و مناصب مخصوص نظام و القاب کشوری مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۲۰. قانون اجازه پرداخت چهل و دو قران شهریه درباره دو نفر ورثه حاج علی مصری مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۲۱. قانون اجازه ضبط مستمری دیوانی میرزا حسین خان اقبال الملک و پرداخت شصت تومان شهریه درباره مشارالیه مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۲۲. قانون برقراری سیصد قران شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا محمدعلیخان سهراب زاده از حمل «۱۳۰۳» مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۲۳. قانون اجازه پرداخت یکصد و سی تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا اسحق خان رهبر از تاریخ فوت آن مرحوم مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۲۴. قانون اجازه استخدام یازده نفر مستخدم آمریکایی جهت خدمت در ادارات مالیه و یک نفر جهت ریاست امور فلاحتی مصوب ۱۳۰۴/۲/۲۹ مجلس شورای ملی

  ۱۲۵. قانون اجازه پرداخت یکصد تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا محمودخان مشاورالملک از فروردین (۱۳۰۳) مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۲۶. قانون اجازه پرداخت شصت تومان بقیه شهریه جمشید خان افشار از فروردین۱۳۰۴ مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۲۷. قانون اجازه استخدام مسیو ویلهلم مایر آلمانی برای معلمی نجاری مدرسه صنعتی دولتی مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۲۸. قانون استخدام مستخدمین دربار و کابینه سلطنتی و ولایت عهد سابق مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۲۹. قانون برقراری هیجده فقره شهریه و مستمری مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۳۰. قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۳۱. قانون اجازه پرداخت حقوق منتظرین خدمت علاوه بر میزان صدی پنج وزارت امور خارجه مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۳۲. قانون شمول ماده ۴۲ قانون استخدام کشوری درباره حکام محاکم و صاحب منصبان پارکه مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۳۳. قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص معرفه الارض از آلمان و یک نفر متخصص نفط [نفت] از آمریکا مصوب ۱۳۰۵/۰۸/۱۵ مجلس شورای ملی

  ۱۳۴. قانون اجازه پرداخت پانزده تومان شهریه درباره حسن خان پسر مرحوم بهادر السلطنه مصوب ۱۳۰۵/۰۹/۲۷ مجلس شورای ملی

  ۱۳۵. قانون لزوم تنظیم لایحه قانون تشکیلات وزارتخانه ها در ظرف سه ماه مصوب ۱۳۰۵/۱۰/۱۵ مجلس شورای ملی

  ۱۳۶. قانون اجازه پرداخت شهریه هشتاد و نه نفر آژان های از کارافتاده نظمیه طهران مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۱۳۷. قانون اجازه پرداخت عیدی مستخدمین جزء از محل صرفه جویی بودجه پرسنلی وزارتخانه ها مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۱۳۸. قانون اجازه پرداخت هشتاد تومان شهریه به اولاد مرحوم امیر سیف الدین میرزا جهانبانی مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۳۹. قانون برقراری ده تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشهدی رحمن مصوب ۰۴/۰۸/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۴۰. قانون اجازه پرداخت ماهی سی تومان شهریه به ورثه دکتر هادی خان از ابتدای سنه ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶/۰۸/۲۳ مجلس شورای ملی

  ۱۴۱. قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره ورثه سید اصغر فراش مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۴۲. قانون تعیین حقوق رتبه های قضائی مصوب ۲۶/۰۹/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۴۳. قانون اجازه پرداخت اعتبارات مخصوصه از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۴۴. مواد الحاقیه قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۴۵. تصمیم راجع به کمک خرج مدرسه صنعتی شبانه روزی ایتام کرمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۴۶. قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصین مالی از سویس و آلمان مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۴۷. قانون تبصره الحاقی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۱/۰۵/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۱۴۸. قانون تعیین رتبه محصلین کلاس قضائی و ثبت اسناد و فارغ التحصیل های مدارس حقوق و سیاسی مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۱۴۹. قانون الحاق تبصره اضافی به ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۱۵۰. قانون اجازه ترفیع آقای میرعباس خان آریا از رتبه ۷ به ۸ مصوب ۲۴/۰۵/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۱۵۱. قانون اجازه استخدام رئیس محاسبات کل از اتباع آلمان مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۱۵۲. قانون طرز اعطای کمک خرج به محصلین دارالمعلمین عالی و ترتیب استخدام آنها پس از فراغت از تحصیل مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۱۵۳. قانون برقراری ماهی یکصد و بیست تومان شهریه درباره ورثه عمید مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۵۴. قانون راجع به وظیفه وراث مستخدمین نظمیه که در نتیجه ایفای وظیفه تلف می شوند مصوب ۱۲/۰۵/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۵۵. قانون برقراری ده تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مودت مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۵۶. قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء اداره نظمیه مصوب ۱۳۰۹/۰۷/۱۳ مجلس شورای ملی

  ۱۵۷. قانون اصلاح ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاح ماده الحاقیه قانون استخدام مستخدمین مجلس شورای ملی مصوب ۰۶/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۵۸. قانون برقراری ماهی سی تومان شهریه درباره ورثه مرحوم میرزا علی خان قاضی مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۵۹. قانون راجع به اعتبار حقوق هشت ماهه آخر سال ۱۳۰۹ اجرای محاکم و مأمورین احضار و اجرا مصوب ۱۳۰۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای ملی

  ۱۶۰. قانون راجع به اعتبار حق التدریس معلمین مدرسه درالمعلمین [دارالمعلمین] عالی و مدرسه طب و دواسازی مصوب ۱۳۰۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای ملی

  ارتباطات:

  ۱۶۱. قانون تعرفه مخابرات تلگرافی مصوب ۳۱/۰۳/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۱۶۲. قانون راجع به تعرفه و نرخ محمولات پستی هوائی مصوب ۱۲/۰۵/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  اساسی:

  ۱۶۳. قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی مصوب ۰۹/۰۸/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  امور امنیتی:

  ۱۶۴. قانون حکومت نظامی مصوب ۲۷/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  امور انتظامی:

  ۱۶۵. قانون سربازگیری مصوب ۰۹/۰۸/۱۲۹۴ مجلس شورای ملی

  انتخابات:

  ۱۶۶. نظامنامه انتخابات ( اصنافی) مجلس شورای ملی مصوب ۱۸/۰۶/۱۲۸۵ مجلس شورای ملی

  ۱۶۷. نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب ۰۹/۰۴/۱۲۸۸ مجلس شورای ملی

  ۱۶۸. قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۲۹/۰۷/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۱۶۹. قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون انتخابات مورخ ۲۸ شوال ۱۳۲۹ قمری مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۷۰. قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۰۴ کمیسیون مجلس

  ۱۷۱. ماده قانونی نسخ مواد (۲۵ و ۳۹) و اصلاح مواد (۲۳ و ۲۶) قانون انتخابات مورخ ۲۸ شوال ۱۳۲۹ قمری و اصلاح ماده ۲۱ قانون انتخابات مورخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۰۴ شمسی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۷۲. اصلاح قانونی ماده ۱۶ قانون انتخابات و اضافه تبصره به ماده مزبوره مصوب ۱۳۰۴/۰۷/۱۲ مجلس شورای ملی

  ۱۷۳. قانون محدودیت وزرا و معاونین و رؤسای دوایر دولتی در موقع انتخابات و نمایندگان مجلس در دوره تقنینیه مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  انرژی:

  ۱۷۴. قانون اجازه امتداد لوله نفت از بیجار خاله الی کنار شهر رشت مصوب ۱۲۹۰/۰۶/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۱۷۵. قانون شرایط اساسی امتیاز معادن نفط [نفت] یکی از دو ولایت گیلان یا مازندران به کمپانی معتبری از اتباع داخله مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۱۷۶. تصمیم جلسه ۲۶ سرطان ۱۳۰۳ راجع به طبع متن فرانسه امتیازنامه نفت شمال به کمپانی سینکلر آمریکایی مصوب ۲۶/۰۴/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۱۷۷. قانون تصویب حق تقدم نسبت به امتیاز انحصاری تأسیس چراغ برق اصفهان برای میرزا فضل الله خان دهش مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  بازارهای مالی:

  ۱۷۸. تصمیم قانونی راجع به اجازه ضرب چهار کرور تومان نقره به وزارت مالیه مصوب ۲۲/۰۹/۱۲۸۸ مجلس شورای ملی

  ۱۷۹. قانون اجازه خرید بیست کرور مثقال نقره مصوب ۱۳/۰۵/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۱۸۰. قانون راجع به تصویب پانزده هزار تومان قرض به مهاجرین گیلانی مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۱۸۱. قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۱۸۲. ماده الحاقیه به قانون استقراض مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۱۸۳. قانون اجازه اعطای قرضه به صاحبان کارخانه پارچه بافی اصفهان مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۱۸۴. قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۱۸۵. قانون اجازه تأسیس مؤسسه رهنی از محل وجوه تقاعد مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۱۸۶. قانون آزادی ورود نقره و طلا و معافیت آنها از تأدیه حقوق گمرکی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۱۸۷. قانون اجازه تهیه قرضه از بانک ملی به اسم بلدیه ها مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۱۸۸. قانون اجازه مبادله ضمیمه نمره ۵ امتیازنامه بانک شاهنشاهی ایران مصوب ۰۶/۰۳/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۸۹. قانون اجازه ضرب هفتصد و پنجاه هزار ریال مسکوک نیکل در خارجه مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۹۰. قانون اجازه ایجاد وجه متحرکی برای احتیاجات خزانه داری کل به وسیله اخذ مساعده از بانک ملی مصوب ۳۰/۰۵/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۹۱. قانون آزادی ورود روپیه مصوب ۳۰/۰۵/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۱۹۲. قانون اجازه ضرب دویست هزار ریال مسکوک مس در خارجه مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  بهداشت و درمان:

  ۱۹۳. قانون راجع به حفظ الصحه و آبله کوبی مصوب ۱۶/۰۸/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۱۹۴. قانون اجازه تأسیس مؤسسه دفع آفات حیوانی و سرم سازی مصوب ۱۳۰۳/۱۰/۱۶ مجلس شورای ملی

  ۱۹۵. قانون تمرکز مؤسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  تجارت و بازرگانی:

  ۱۹۶. معافیت گمرک ماشین نجاری و تکمه سازی تجار آذربایجان مصوب ۳۱/۰۲/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۱۹۷. قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای و اخذ دو قران از هر من قند و مواد قندی و شش قران از هر من چای به عنوان حقوق انحصاری مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۹۸. قانون الغای قانون مصوب ۳۰ جوزای ۱۳۰۱ راجع به منع صدور پوست بره مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۱۹۹. قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۲۰۰. قانون اجازه تأمین حقوق گمرکی و سایر عوارض مواد شیمیایی وارده به وسیله مأمورین دولت شوروی از صرفه جویی بودجه ۱۳۰۷ وزارت فواید عامه مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۲۰۱. قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت مصوب ۱۳۰۹/۱۲/۰۶مجلس شورای ملی

  ۲۰۲. قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۰۹/۱۲/۲۰مجلس شورای ملی

  ثبت:

  ۲۰۳. قانون نسخ قانون ثبت اسناد مورخه ۱۳۲۹ مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۲۰۴. قانون اصلاح قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ کمیسیون مجلس

  ۲۰۵. قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۲۰۶. قانون تخفیف اجرت اعلان برای ثبت املاک کمتر از هزار تومان مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۰۷ کمیسیون مجلس

  جرائم و مجازات ها:

  ۲۰۷. قانون در باب اعدام محمدعلی میرزا و برادران مصوب ۰۶/۰۵/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۰۸. قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶/۰۹/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۲۰۹. قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب ۰۲/۰۴/۱۳۰۷ کمیسیون مجلس

  ۲۱۰. قانون متمم قانون جزای عمال دولتی مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۰۷ کمیسیون مجلس

  حمل ونقل:

  ۲۱۱. قانون واگذاری انحصار عراده رانی از مشهدسر الی بارفروش مصوب ۱۲/۰۴/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۱۲. قانون اجازه اتوبوس رانی آزاد طهران و شمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  رسانه های عمومی:

  ۲۱۳. قانون راجع به نظارت مطبوعات مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  رفاه و تأمین اجتماعی:

  ۲۱۴. مستمری ورثه حاج سیدآقا مقتول مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۱۵. مستمری ورثه مرحوم میرزا غلامحسین مقتول در حضرت عبدالعظیم (ع) مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۱۶. مستمری ورثه علی اکبرخان مقتول در زنجان مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۱۷. مستمری ورثه حمزه مقتول در وقعة مجلس مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۱۸. مستمری والده آقا محمود مصوب ۰۷/۰۵/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۱۹. مستمری آقا شیخ محمد صالح و آقا شیخ عبدالحسین مصوب ۰۷/۰۵/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۲۰. مستمری آقا شیخ حبیب الله گیلانی مصوب ۰۷/۰۵/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۲۱. مستمری آقا شیخ هادی استرآبادی مصوب ۲۰/۰۷/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۲۲. مقرری شجیع السلطان بانه مصوب ۱۱/۰۸/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۲۳. مستمری مشهدی تقی مجاهد اردبیلی مصوب ۱۴/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۲۴. مقرری داودخان مجاهد مصوب ۲۶/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۲۵. حقوق جنسی ورثه مرحوم آقا سید عبدالله مصوب ۰۲/۰۳/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۲۶. مقرری ورثه قانونی یوسف مجاهد مصوب ۱۳/۰۳/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۲۷. تصمیم قانونی راجع به قطع حقوق بانوی عظمی مصوب ۱۵/۰۳/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۲۸. مخارج راه حسن خان مجاهد تبریزی مصوب ۱۲/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۲۹. مقرری وراث میرزا اسمعیل و آقا سید حسن مجاهد مقتول مصوب ۱۴/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۳۰. مخارج راه آقا شیخ محمدتقی مجتهد مصوب ۲۱/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۳۱. مستمری مادر غلامحسین خان مجاهد مقتول (ماهیانه) مصوب ۱۲۹۰/۰۴/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۲۳۲. مخارج راه میرزا محمدعلی خان و میرزا عباس خان اخوان شیخعلی خان مجاهد مقتول مصوب ۱۳/۰۵/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۳۳. مقرری ادیب المجاهدین کرمانی مصوب ۲۰/۰۵/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۳۴. مقرری حاج میرزا آقای خوئی مصوب ۱۲۹۰/۰۶/۱۶ مجلس شورای ملی

  ۲۳۵. مقرری ورثه مرحوم آقا سید ریحان الله مصوب ۱۸/۰۶/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۳۶. مقرری ورثه میرزا جواد مقتول مصوب ۲۶/۰۷/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۳۷. مقرری میرزا محمد خانقاهی مصوب ۰۷/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۳۸. مخارج معالجه و معاش نظام الممالک مصوب ۱۱/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۳۹. اعتبار برای پرداخت طلب ارباب لطف الله از بابت قیمت گندم مصوب ۱۹/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۴۰. مقرری وراث میرزا حبیب الله مقتول مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۲۳ مجلس شورای ملی

  ۲۴۱. مقرری حاجی علیقلی شتردار مصوب ۱۲۹۰/۰۸/۲۳ مجلس شورای ملی

  ۲۴۲. قانون تصویب بیست تومان مستمری برای ورثه بنان السلطان مرحوم مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۲۴۳. قانون اجازه پرداخت بیست و سه تومان شهریه درباره وراث مرحوم میرزا غفور خان عماد دفتر مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۲۴۴. مقرری ورثه مرحوم حاج میرزا ابراهیم آقا مصوب ۰۹/۰۱/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۴۵. مقرری ورثه مرحوم عظیم زاده مصوب ۰۱/۰۲/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۴۶. مقرری ورثه مرحوم یحیی میرزا مصوب ۰۱/۰۲/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۴۷. قروض مرحوم حاج میرزا ابراهیم آقا مصوب ۱۰/۰۲/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۴۸. قانون برقراری یکصد تومان شهریه در حـق چهار نفر ورثه مرحوم حاجی شیخ محمدجواد خراسانی مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۲۴۹. قانون برقرای [برقراری] یکصد و شش تومان و سه قران شهریّه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۲۵۰. قانون برقراری اضافه شهریّه در حق بازماندگان آقا سید حسین اردبیلی مرحوم مستشارالّدوله مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۲۵۱. قانون برقراری چهل و یک تومان مستمری در حق سید مچول مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۲۵۲. قانون برقراری پانزده تومان شهریه در حق ورثه مرحوم میرزا سید علی مصوب ۲۶/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۲۵۳. قانون راجع به مستمری آقاسید حسن کشفی و ورثه مرحوم منوچهر میرزا مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۲۵۴. قانون راجع به مستمری آقا سید محمد باقر صدرالاسلام مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۹ مجلس شورای ملی

  ۲۵۵. قانون اجازه پرداخت پانصد تومان شهریه ورثه مرحوم آیت الله بهبهانی بدون کسر مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۲۵۶. قانون برقراری یکصد و پنجاه تومان شهریه درباره ورثه مرحوم حاج میرزا علی محمد دولت آبادی مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۲۵۷. قانون اضافه یک درجه دو قرانی بر درجات موجوده تذکره اتباع بی بضاعت مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۵۸. قانون اجازه پرداخت برجی پنجاه تومان شهریه درباره آقا شیخ صادق مفیدی از حمل ۱۳۰۳ مادام الحیواه مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۵۹. قانون برقراری ماهی ده تومان شهریه درباره وراث محمدعلی سوار گمرک اواچیق مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۶۰. قانون اجازه پرداخت ماهی نود تومان شهریه درباره میرزا عباسعلی خان مجدالسلطان مهندس از حمل ۱۳۰۳مادام العمر مصوب ۱۳۰۳/۰۷/۲۲ مجلس شورای ملی

  ۲۶۱. قانون اجازه پرداخت یکهزار و دویست و هشتاد و نه قران مستمری و تخفیفات سادات زنوز و احتساب آن در مقابل مالیات معوقه ایشان مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۶۲. قانون اجازه پرداخت ماهی ده تومان شهریه درباره وراث مرحوم ضیاءِالدین خان مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۶۳. قانون اجازه پرداخت سیصد تومان ماهیانه بابت مخارج آقای محمد تقی بیک قوش بیکی از حمل ۱۳۰۳مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۶۴. قانون اجازه پرداخت ده تومان و شش قران وظیفه ورثه مرحوم مجدالاشراف مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۶۵. قانون اجازه پرداخت یکصد تومان شهریه درباره ورثه مرحوم آقا سید محمدرضا مساوات مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۲۶۶. قانون اجازه پرداخت یکصد تومان شهریه درباره زهرا خانم صبیه مرحوم آقا میرزا علیخان صفا مصوب ۱۹/۰۸/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  شوراها و شهرداری ها:

  ۲۶۷. قانون تیغهه مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۲۶۸. نظامنامه تیغهه مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۱۴ کمیسیون مجلس

  صنعت:

  ۲۶۹. قانون امتیاز تأسیس کارخانه چرم و صابون سازی به ربیع زاده و شرکا مصوب ۲۵/۰۸/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۲۷۰. قانون امتیاز چرم سازی مصوب ۳۰/۰۷/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۲۷۱. قانون انتقال یک دستگاه چراغ برق سلطنت آباد به قم و تخصیص آن برای روشنایی صحن مطهر حضرت معصومه سلام اللّه علیها مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۲۷۲. قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت سازی آذربایجان مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  عمران:

  ۲۷۳. قانون اجازه ساختن خطوط آهن اصلی و مهمه مملکت مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۲۷۴. قانون اجازﮤ ساختمان راه آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۲۷۵. قانون اجازه واگذاری نقشه برداری مفصل خط راه آهن بسندیکای متشکله از کمپانی آمریکایی و کمپانی های آلمانی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۲۷۶. تصمیم راجع به ساختمان و ایجاد پل متحرک بر روی سفیدرود مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  عمران / مالیه عمومی/ تجارت و بازرگانی/ کشاورزی/صنعت/ معدن:

  ۲۷۷. قانون اجازه تأسیس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملی بجای وزارت فوائد عامه مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  عوارض غیردولتی:

  ۲۷۸. توقیف وجه مأخوذی تیغهه از بابت روشنایی و احتسابیه از وزارت مالیه مصوب ۰۹/۱۰/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  قانون گذاری:

  ۲۷۹. تصویب خطابه افتتاح مجلس شورای ملی مصوب ۱۲/۱۰/۱۲۹۳ مجلس شورای ملی

  ۲۸۰. تصمیم مجلس شورای ملی راجع به انتخاب کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به محاسبات خزانه داری مصوب ۱۹/۱۱/۱۲۹۳ مجلس شورای ملی

  ۲۸۱. تصمیم مجلس شورای ملی راجع به مراجعه نظامنامه داخلی مجلس به کمیسیون خاص مصوب ۱۴/۱۲/۱۲۹۳ مجلس شورای ملی

  ۲۸۲. ابراز اعتماد به کابینه مشیرالدوله مصوب ۱۳۰۰/۱۱/۲ مجلس شورای ملی

  ۲۸۳. قانون اجازه اجرای قوانین مصوبه کمسیون پارلمانی عدلیه به طور موقت مصوب ۱۳۰۰/۱۱/۲۵ مجلس شورای ملی

  ۲۸۴. قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۲۸۵. راجع به نظامنامه داخلی تصمیم راجع به تشکیل کمیسیونی برای تعیین تکلیف(مطلب) و تهیه موادی برای آن مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۸۶. راجع به نظامنامه داخلی تصمیم جلسه هفدهم سرطان «۱۳۰۳» راجع به محفوظ بودن سابقه مذاکرات نمایندگان در ابتدا و انتهای جلسات مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۸۷. تصمیم جلسه سوم عقرب ۱۳۰۳ راجع به تشکیل کمیسیون شش نفری منتخبه از شعب بنام اقتصادیات برای حل مشکلات مسائل اقتصادی مصوب ۰۳/۰۸/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۸۸. قوانین اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۲۸۹. تصمیم راجع به تجدیدنظر در قانون استخدام مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۲۹۰. تصمیم راجع به تشکیل کمیسیون حرمین شریفین مصوب ۱۳۰۵/۰۷/۱۰ مجلس شورای ملی

  ۲۹۱. قانون اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس شورای ملی مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۲۹۲. قانون اجازﮤ اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۲۹۳. تصمیم جلسه ۲۵ تیرماه ۱۳۰۶ راجع به تعطیل جلسات مجلس مصوب ۱۳۰۶/۰۴/۲۵مجلس شورای ملی

  ۲۹۴. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۲۹۵. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۲۹۶. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۰۴/۰۹/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۲۹۷. تصمیم به تجدیدنظر در نظامنامه داخلی و انتخاب کمیسیون دوازده نفری برای این منظور مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۲۹۸. تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیونی برای طرح راپرت اداره مباشرت مجلس در موضوع کارخانه کاغذسازی مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۲۹۹. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوب ۱۰/۰۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۳۰۰. قانون اجازه لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۳۰۱. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۳۰۲. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۱۳۰۹/۱۱/۱۲ مجلس شورای ملی

  کشاورزی:

  ۳۰۳. تصمیم جلسه هفتم عقرب ۱۳۰۳ راجع به دعوت دولت به تشکیل هیئت مختلفی برای مطالعه در امور اقتصادی و تسلیم راپرت آن به مجلس شورای ملی مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  مالیه عمومی:

  ۳۰۴. تصویب مصارف لازم قشونی برای مصارف دو ماهه سوار و سه ماهه سرباز مأمور گیلان مصوب ۱۲۸۸/۱۰/۱۷ مجلس شورای ملی

  ۳۰۵. تصویب مصارف مجاهدین مأمور اردبیل مصوب ۱۲۸۸/۱۰/۱۷ مجلس شورای ملی

  ۳۰۶. مصارف معالجه حاج میرزا موسی خان میرپنجه مصوب ۱۲۸۸/۱۰/۱۷ مجلس شورای ملی

  ۳۰۷. تصمیم قانونی راجع به اجاره باغات دولتی به طرز مزایده مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۱۴ مجلس شورای ملی

  ۳۰۸. تتمه مخارج اردوی اردبیل و حقوق پس افتاده مجاهدین مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۱۴ مجلس شورای ملی

  ۳۰۹. مخارج مراجعت ده نفر شاگرد ایرانی که در مدرسه نظامی اسلامبول مشغول تحصیل بوده اند مصوب ۱۹/۱۲/۱۲۸۸ مجلس شورای ملی

  ۳۱۰. مخارج تعمیر کشتی های دولتی در خلیج فارس مصوب ۲۶/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۳۱۱. اعتبار به وزارت جنگ برای کرایه ماشین و آلات توپ ریزی از گیلان به تهران مصوب ۰۲/۰۴/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۳۱۲. واگذاری دو هزار ذرع از اراضی نگارستان به مدرسه نقاشی و تصویب مخارج آن مصوب ۰۷/۰۵/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۳۱۳. طلب حاج عدل السلطنه مصوب ۰۴/۰۶/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۳۱۴. اعتبار به وزارت داخله برای ساختمان قرانطینه در سرحدات شمال مصوب ۰۷/۱۰/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۳۱۵. مخارج اعزام چهار نفر شاگرد مدرسه سیاسی به پاریس مصوب ۱۴/۱۰/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۳۱۶. اعتبار به وزارت معارف و اوقاف برای تکمیل بنایی و اثاثیه مدرسه نقاشی مصوب ۱۸/۱۲/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۳۱۷. قانون تحدید تریاک مصوب ۲۳/۱۲/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۳۱۸. مخارج امتداد سیم تلگراف از عراق به گلپایگان و خوانسار و محلات و کمره مصوب ۰۹/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۱۹. قانون استقراض دو کرور و نیم لیره انگلیسی مصوب ۱۳/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۰. مخارج ساختمان تلگراف خانه و پست خانه در سرحد جلفا در سنه تنگوزییل مصوب ۱۴/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۱. واگذاری ۱۳۷۷۰ ذرع از اراضی نگارستان بمدرسه حقوق و سیاسی و تأسیس موزه و کتابخانه ملی و تصویب مخارج ساختمان مدرسه حقوق و سیاسی مصوب ۲۸/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۲. تخفیف ۱۳۴ تومان تفاوت عمل صنف صباغ کاشان و ۱۶۰ تومان نصف تفاوت عمل صنف دباغ کاشان مصوب ۲۸/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۳. قانون راجع به مخارج وجه استقراض دو کرور و نیم لیره مصوب ۲۸/۰۲/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۴. قانون تفتیشیه وجه دو کرور و نیم لیره استقراض مصوب ۰۹/۰۳/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۵. مخارج استرداد اسرای قوچان توسط میرزا اسمعیل خان فرزانه در عشق آباد ( به تسعیر تومان) مصوب ۱۳/۰۳/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۶. قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف طهران و خوار مصوب ۳۰/۰۳/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۷. تفویض قریه آوه خالصه به ملکیت به وراث مرحوم آیت الله طهرانی مصوب ۲۱/۰۴/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۸. اعتبار به هیئت دولت برای مخارج نظامی و مخارج مخفیه مصوب ۲۰/۰۵/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۲۹. قانون امتیاز تأسیس سیم نقاله مصوب ۰۴/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۳۰. اعتبار به وزارت معارف برای اثاثیه پنج باب مدارس ابتدائی دولتی مصوب ۰۷/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۳۱. قانون راجع به حقوقات اشخاصی که در جزو بودجه دربار حقوق داشته اند مصوب ۱۶/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۳۲. اعتبار به اداره مباشرت برای طبع قوانین دوره دوم تقنینیه مصوب ۲۵/۰۸/۱۲۹۰ مجلس شورای ملی

  ۳۳۳. قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹ مصوب ۲۶/۱۲/۱۲۹۳ مجلس شورای ملی

  ۳۳۴. تصمیم مجلس شورای ملی راجع به اجرای موقت بودجه های مصوبه کمیسیون بودجه و موقوف الاجرا ماندن بودجه دوایر و اداراتی که جدیداً برای آن بودجه پیشنهاد می شود تا تصویب مجلس مصوب ۰۷/۰۳/۱۲۹۴ مجلس شورای ملی

  ۳۳۵. قانون تمدید مدت مأموریت کمیسیون تفتیش و نظارت مالیه مصوب ۱۲۹۴/۰۵/۰۶ مجلس شورای ملی

  ۳۳۶. قانون اصلاح ماده دوم قانون تحدید تریاک مصوب ۰۹/۰۷/۱۲۹۴ مجلس شورای ملی

  ۳۳۷. قانون فروش رحبه و غبیرا مصوب ۰۹/۰۷/۱۲۹۴ مجلس شورای ملی

  ۳۳۸. قانون راجع به اعتبار پانزده هزار تومان برای تعمیر سد جاجرود مصوب ۲۳/۰۷/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۳۳۹. قانون تسلیم قراول خانه گذر لوطی صالح به مسجد جنب آن مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۳۴۰. قانون بودجه جمع مجلس مصوب ۰۹/۰۹/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۳۴۱. قانون راجع به تصویب یک هزار و پانصد تومان اعتبار برای مصارف انتخابات مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۳۴۲. قانون تفریغ بودجه یک ساله توشقان ئیل ۱۲۹۴ مصوب ۱۳۰۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای ملی

  ۳۴۳. قانون تفریغ بودجه پنج ساله اوقات فترت مصوب ۱۳۰۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای ملی

  ۳۴۴. قانون اعتبارات مخارج مملکتی مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۳۴۵. قانون اجازه پرداخت مخارج یک ساله جامعه ملل از بابت سهمیه دولت علیه ایران مصوب ۱۳۰۰/۱۲/۱۱ مجلس شورای ملی

  ۳۴۶. قانون تصویب مبلغ دو هزار و یک صد و چهل تومان اعتبار برای احداث بنای جدید محل مخزن و شعب گمرک بندر قشم مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۳۴۷. قانون یکصد هزار تومان اعتبار مقدماتی جهت مخارج مربوطه به اعاشه و اعمار نقاط غارت زده صفحه آذربایجان مصوب ۱۳۰۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای ملی

  ۳۴۸. قانون اعتبار برای مخارج اعزام و تحصیل شصت نفر محصل نظامی به پاریس مصوب ۰۸/۰۳/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۴۹. قانون یکهزار و پانصد(۱۵۰۰) تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محاکم قضائی رشت مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۵۰. قانون حق الارض و حق الماء طواحین اربابی واقعه در اراضی خالصه دولتی مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۵۱. قانون مالیات کتیرا مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۵۲. قانون اعتبار برای پرداخت غرامات امانات مسروقه پستی مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۵۳. قانون اعتبار برای سیم کشی از قم به آوه و ساوه و نوبران و از تربت بترشیز و دایر شدن تلگراف خانه های آنها مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۵۴. قانون پنجاه هزار روپیه اضافه اعتبار برای خرید عمارت ژنرال قونسولگری دولت علیه در بغداد مصوب ۱۳۰۱/۰۴/۲۰ مجلس شورای ملی

  ۳۵۵. قانون اجازه پرداخت دو هزار و چهارصد (۲۴۰۰) تومان قرضه به عادل خان زیاد خانوف مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۰۱ مجلس

  شورای ملی

  ۳۵۶. قانون اضافه اعتبار برای مدرسه صنعتی ایران و آلمان مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۵۷. قانون هشتصد تومان اعتبار مخارج بنای سه برج اقامتگاه مستحفظین خط دربند تا حوض خان کرمان مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۵۸. قانون برقراری بیست و پنج فقره شهریه مصوب ۰۴/۰۷/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۵۹. تصمیم قانونی راجع به نه فقره شهریه مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۶۰. قانون اعتبار برای سیم کشی خط تلگراف از کرند الی قره تو و دایر کردن تلگراف خانه در دو نقطه مزبور مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۶۱. قانون اعتبار برای امتداد سیم از گناباد به تون قرضه در وجه وزارت فوائد عامه برای نمایشگاه امتعه وطنی و مرمت و ایجاد بروج نظامی بروجرد مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۶۲. قانون اضافه اعتبار برای مخارج مسافرت مستشاران آمریکایی مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۶۳. قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از آفت ملخ مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۶۴. قانون ششصد تومان اعتبار برای ازدیاد سه الی چهار نفر تندنویس مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۶۵. قانون یک هزار و دویست تومان اعتبار اضافی برای مطبوعات مجلس مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۶۶. قانون اجازه پرداخت قیمت طبع ۸۹ شماره روزنامه رسمی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۶۷. قانون بودجه راجع به حقوق تقاعد و انتظار خدمت مستخدمین و وراث مستخدمین وزارت خارجه مصوب ۱۳۰۱/۱۲/۰۳ مجلس شورای ملی

  ۳۶۸. قانون تشکیل اداره خزانه داری کل مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۶۹. قانون اضافه اعتبار بودجه دربار سلطنتی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۷۰. قانون یکصد هزار تومان اعتبار مصارف انتخابات دوره پنجم تقنینیه مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۷۱. قانون چهل و هشت هزار تومان اعتبار مخارج فوق العادۀ مستخدمین آمریکایی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

  ۳۷۲. قانون اجازه پرداخت مستمریات چهار نفر شاهزادگان عظام مصوب ۱۳۰۱/۱۲/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۳۷۳. قانون پانصد و پنجاه هزار تومان اعتبار ضروری وزارت مالیه مصوب ۱۳۰۱/۱۲/۲۸ مجلس شورای ملی

  ۳۷۴. قانون پنجاه تومان اعتبار کمک خرج مجله معارف مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۳۷۵. قانون اجازه پرداخت مخارج احضار سوار بختیاری مأمور خراسان مصوب ۱۳۰۲/۰۲/۱۶ مجلس شورای ملی

  ۳۷۶. قانون اعتبار برای مصارف روشنایی اماکن مقدسه و غیره مصوب ۱۳۰۲/۰۲/۱۶ مجلس شورای ملی

  ۳۷۷. قانون اجازه پرداخت مستمری یمن الدوله مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۳۷۸. قانون تفریغ بودجه سنه ایت ائیل سال ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۳۷۹. قانون بیست و سه هزار تومان اعتبار مطبعه مجلس شورای ملی مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۳۸۰. قانون اجازه پرداخت ماهی یکهزار تومان در حق هر یک از شاهزادگان عظام (عضدالسلطان و نصرت السلطنه) مصوب ۲۶/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۳۸۱. قانون بودجه سال ایت ئیل ۱۳۰۱ وزارت امور خارجه مصوب ۲۶/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۳۸۲. قانون راجع به مقرری جنسی دربار سلطنت عظمی مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۲۹ مجلس شورای ملی

  ۳۸۳. قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه تومان از عایدات کلکرانی شط کارون در وجه سادات کلانتری مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۳۸۴. تصمیم قانونی راجع به مصارف روشنایی و عوض بهره و حق الارض سنه تنگوزئیل ۱۳۰۲ مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۰۲ مجلس شورای ملی

  ۳۸۵. قانون راجع به اضافه اعتبار بودجه ایت ئیل وزارت معارف بابت حقوق معلمین ژیمناستیک و قیمت ذغال سنگ مدارس متوسطه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۳۸۶. قانون پنجاه هزار تومان اعتبار اضافی مخارج انتخابات دوره پنجم تقنینیه مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۳۸۷. قانون اضافه بودجه سال ایت ئیل نظمیه رشت و انزلی مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۳۸۸. قانون پنجاه هزار تومان اعتبار برای اعانه مصیبت زدگان تربت مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۳۸۹. قانون اجازه پرداخت سیصد خروار شلتوک حق الارض ورثه آقا سلیم سنگ از قرار خرواری (بوقربلده بیست من است) دو تومان مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۳۹۰. قانون اضافه اعتبار بودجه ایت ئیل وزارت معارف بابت کسر بودجه مدارس حومه طهران مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۳۹۱. قانون اعتبار پرداخت وجه کنترات معلمین اروپائی و اعتبار مدرسه آلمانی و خرج سفر مأمورین معارف و اوقاف مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۳۹۲. قانون اجازه پرداخت بقیه حقوق چهار ماهه آخر سنه تنگوزئیل منتظرین خدمت وزارت خارجه مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۳۹۳. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم از اعتبارات بودجه سنة ماضیه ۱۳۰۲ بابت سرطان ۱۳۰۳ مصوب ۱۲/۰۵/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۳۹۴. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه ماضیه تنگوزئیل بابت برج اسد سیچقان ئیل مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۳۹۵. قانون اخذ حق تمبر از بلیت های ورودیه نمایشگاه ها و مجالس تفریح عمومی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۳۹۶. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه تنگوزئیل بابت برج سنبله سیچقان ئیل ۱۳۰۳ مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۳۹۷. قانون اجازه خریداری مایملک بوداغیانس و استونس در دریاچه ارومیه مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۳۹۸. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم اعتبارات مصوبه سنه تنگوز ئیل ۱۳۰۲ از بابت مخارج برج میزان سیچقان ئیل ۱۳۰۳ مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۳۹۹. اجازه اختصاص شصت ذرع مربع اراضی جنبین مسجد چهار بازار حسنعلی میرزائی برای وسعت و احتیاجات مسجد مزبور مصوب ۱۳۰۳/۱۰/۱۶ مجلس شورای ملی

  ۴۰۰. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب ۱۳۰۳ بابت ماه فروردین ۱۳۰۴ مصوب ۱۰/۰۲/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۰۱. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مصوب ۱۳۰۳ بابت اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۰۲. قانون اجازه پرداخت مستمریات سنه «۱۳۰۳» وزارت پست و تلگراف به طور موقت از قرار تومانی یک تومان مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۰۳. قانون اجازه تخصیص محل مستمری آقایان پیرنیا و مصرف روشنایی مدرسه اسلامی یزد به مصارف مدارس ملی یزد و نائین مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۰۴. قانون اعتبار دویست و چهار هزار و سیصد و چهل و پنج تومان و شش قران برای مخارج فوریه ۱۳۰۴ وزارت پست و تلگراف مصوب ۱۳۰۴/۰۴/۱۶ مجلس شورای ملی

  ۴۰۵. قانون معافیت اتومبیل باری کارخانه کبریت سازی تبریز از باج راه و مالیات نواقل مصوب ۱۹/۰۶/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۰۶. قانون اجازه انتقال عمارت و باغات و قنوات سلطنت آباد و اقدسیه و منضمات آن به ملکیت والاحضرت ولیعهد و پرداخت بیست هزار تومان بابت مطالبات معوقه ایشان مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۰۷. قانون اعتبار یکصد و پنجاه هزار تومان برای مصارف انتخابات دوره ششم تقنینیه مصوب ۳۱/۰۶/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۰۸. قانون اجازه واگذاری چهارصد گز مربع اراضی جنب خندق شهر کرمان به حاجی علی اکبر ( مروج الصنایع) مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۰۹. قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۲ مجلس شورای ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۰۴ شمسی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۰. قانون تکمیل و اصلاح قانون اعتبار پنجاه هزار تومان برای مخارج تشکیل مجلس مؤسسان مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۱. قانون اجازه پرداخت یکصد تومان شهریه درباره میرصادقخان طباطبایی وکیلی از اول فروردین(۱۳۰۴) مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۲. قانون بیست هزار تومان اعتبار برای توسعه شعب دفع آفات حیوانی به وزارت فوائد عامه مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۳. قانون اجازه تخصیص عواید اضافی تمبر فردوسی برای ساختن مقبره فردوسی مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۴. قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان اعتبار مخارج مجلس مؤسسان و الغای پنجاه هزار تومان اعتبار سابق مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۵. قانون دویست هزار تومان اعتبار و اجازه اخذ صدی پنج اضافه بر مالیات برای اجرای قانون مالیات املاک اربابی و دواب مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۶. قانون سی و یکهزار تومان اعتبار برای تأسیس مدارس جدیده در آذربایجان و رفع نواقص اداری معارف آن ایالت مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۷. قانون پنج میلیون قران اعتبار برای تهیه راه و وسایل نقلیه جهت ایالات شمالی و شرق مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۸. قانون یکصد هزار تومان اعتبار برای مخارج جشن جلوس و تاج گذاری مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۱۹. قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

  ۴۲۰. قانون اجازه پرداخت هشتصد و هفتاد و پنج قران شهریه به ورثه مرحوم حاج شیخ عبدالنبی مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۴۲۱. قانون اجازه پرداخت یکصد و بیست و سه تومان و سه قران شهریه به ورثه مرحوم میرزا سید محمدخان نصر مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۴۲۲. قانون الغای عوارض راجع به روده مصوب ۱۳۰۵/۰۹/۱۵ مجلس شورای ملی

  ۴۲۳. قانون اعتبار پرداخت بقیه حقوق سنه ۱۳۰۴ منتظرین خدمت مصوب ۱۳۰۵/۱۰/۱۳ مجلس شورای ملی

  ۴۲۴. قانون اجازه پرداخت بودجه مؤسسات جدید معارفی و اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف و مدارس مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۴۲۵. اجازه پرداخت اضافه بودجه اداره صحیه کل مملکتی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۴۲۶. قانون اجازه پرداخت شهریه مستخدمین وزارت پست و تگلراف [تلگراف] از ابتدای سنه ۱۳۰۵ مصوب ۰۷/۱۲/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۴۲۷. قانون پرداخت حقوق و مخارج صاحب منصبان سوئدی در سنه ۱۳۰۴ برای مخارج اضافی ۱۳۰۵ اداره نظمیه مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۴۲۸. قانون معافیت زراعت چای از تأدیه مالیات مصوب ۱۳۰۵/۰۹/۲۷ مجلس شورای ملی

  ۴۲۹. قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار مؤسسه دفع آفات حیوانی و اجازه استخدام متخصص آمریکایی برای مؤسسه مزبوره مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  ۴۳۰. قانون اجازه پرداخت تتمه اضافه حقوق مصوبه اعضاء و اجزای اداری مجلس از آغاز سال ۱۳۰۵ مصوب ۱۳۰۶/۰۱/۲۰ مجلس شورای ملی

  ۴۳۱. قانون اعتبار بودجه سنه ۱۳۰۶ و سایر اعتبارات مربوطه به سنه مالی ۱۳۰۵ وزارت عدلیه مصوب ۱۳۰۶/۰۱/۲۰ مجلس شورای ملی

  ۴۳۲. قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت معارف مصوب ۱۳۰۶/۰۱/۲۰ مجلس شورای ملی

  ۴۳۳. قانون اصلاح ماده دوم قانون اعتبار مرمت و خرید اثاثیه و تعمیرات ابنیه معارف مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۳۴. قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۳۵. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه های مصوب و پرداختی اسفند ۱۳۰۵ بابت مخارج دولت در فروردین ماه ۱۳۰۶ مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۳۶. قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت داخله مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۳۷. قانون اجازه پرداخت بقیه مطالبات کمپانی شنیدر کرزو فرانسوی بدو قسط متساوی مصوب ۰۹/۰۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۳۸. قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدائی و تعلیمات عمومی مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۳۹. قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت پست و تلگراف مصوب ۲۴/۰۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۴۰. قانون اختصاص بیست هزار تومان از محل صرفه جویی بودجه ۱۳۰۶ مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۴۱. قانون اجازه پرداخت چهل هزار تومان برای اعزام طبیب و سایر حوائج صحی ولایات مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۴۲. قانون اعتبار یکصد و پنجاه و سه هزار تومان برای مخارج فنی و اداری راه آهن در سنه ۱۳۰۶ مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۴۳. قانون اجازه مصرف هشت هزار تومان برای قنوات قزوین از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۴۴. قانون اعتبار مخارج روضه خوانی در مجلس شورای ملی بابت سنه ۱۳۰۶ مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۴۵. قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ وزارت امور خارجه مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۴۶. قانون اجازه پرداخت نود هزار تومان به صحیه کل مملکتی برای جلوگیری و دفع مرض وبا مصوب ۱۶/۰۶/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۴۷. قانون اجازه پرداخت سی و شش هزار تومان اضافی به تیغهه اصفهان در ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ مصوب ۱۳۰۶/۰۶/۱۹ مجلس شورای ملی

  ۴۴۸. قانون اعتبار ده هزار تومان برای مخارج احصائیه و توزیع تذکره و راهنمایی به اتباع ایران مقیم عراق عرب مصوب ۱۳۰۶/۰۶/۱۹ مجلس شورای ملی

  ۴۴۹. قانون برقراری پانصد و شصت تومان مستمری در حق علماء ساوجبلاغ عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۰. قانون اجازه پرداخت یکصد و بیست و پنج هزار تومان برای آب طهران و عریض نمودن خیابان ها از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۱. قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۲. قانون اعتبار برای مخارج سیم کشی های نقاط جدید مصوب ۲۳/۰۷/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۳. قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ کابینه ریاست وزرا مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۴. قانون اجازه احتساب شش هزار تومان علاوه بر اعتبارات ۱۳۰۵ وزارت عدلیه برای تشکیلات ثبت اسناد گیلان و سایر مخارج ضروری آن وزارتخانه مصوب ۱۴/۰۸/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۵. قانون اعتبار تیغهه طهران و واگذاری عواید مستغلات به بلدیه ها مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۶. قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۴ شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۷. قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای تعمیرات ابنیه و تهیه اثاثیه جهت عدلیه های مرکز و ولایات مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۸. قانون تقلیل مدت مناقصه لوازم و ساختمان مؤسسه ذوب آهن مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۵۹. قانون اجازه پرداخت هفتاد هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف بابت بودجه ۱۳۰۶ مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۰. قانون اجازه پرداخت سی و دو هزار تومان برای خرید عمارت و اثاثیه جهت سفارت افغانستان مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۱. قانون اجازه اخذ عوارض بندری در بنادر و لنگرگاه ها مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۲. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه ها و اعتبارات مصوب ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در دی ماه ۱۳۰۶ مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۳. قانون اجازه پرداخت بودجه سفارت ایران در لهستان از تاریخ تأسیس مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۴. قانون اعتبار دویست هزار تومان برای مصارف تشکیلات ادارات ثبت اسناد و اجازه پرداخت بقیه اعتبارات ۱۳۰۶ وزارت عدلیه مصوب ۲۲/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۵. قانون بیست هزار تومان اعتبار برای اعاشه اتباع ایران که از بصره به خوزستان آمده اند مصوب ۲۲/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۶. تصمیم راجع به مخارج خشکانیدن باتلاق های شهریار و خوار مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۷. قانون چهل و پنج هزار تومان اعتبار اضافی جهت پرداخت حقوق منتظرین خدمت و طرز پرداخت آن مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۸. قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان برای مخارج انتخابات دوره هفتم تقنینیه و سی هزار تومان بابت کسر مخارج انتخابات دوره ششم مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۶۹. قانون اجازه مصرف ده هزار تومان برای مخارج طبع و حق الزحمه ترجمه قوانین و تهیه و طبع لایحه قانون مدنی مصوب ۰۸/۱۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۷۰. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه ها و اعتبارات مصوب۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در بهمن ماه ۱۳۰۶ مصوب۱۳۰۶/۱۲/۱۳ مجلس شورای ملی

  ۴۷۱. قانون اجازه منظور داشتن مخارج غیر ثابته وزارتخانه ها بابت بودجه اضافی ۱۳۰۵ جزو اعتبارات ۱۳۰۶ مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۷۲. قانون راجع به صدی سه عایدات وصولی انحصار قند و شکر و مالیات راه در سنه ۱۳۰۵ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  ۴۷۳. قانون افزایش صدی پنجاه بر قیمت فعلی تذکره های عبور و اختصاص عواید آن به مخارج مدارس ایرانیان در خارجه مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۷۴. قانون واگذاری (۱۵۱۰۶) ذرع اراضی دولتی واقعه در مقابل اداره گمرک کرمانشاهان با اشخاصی که خانه های آنها در نتیجه احداث خیابان جدید خراب شده است مصوب ۰۲/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۷۵. قانون اجازه پرداخت بیست هزار تومان اعتبار به طور علی الحساب برای احتیاجات سجل احوال مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۷۶. قانون اجازه پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان جهت مخارج فوق العاده که پیش آمده است مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۷۷. قانون یکصد و پنجاه هزار تومان اعتبار برای تکمیل اجرای قانون ممیزی و قانون خالصجات انتقالی مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۷۸. قانون اجازه پرداخت مبلغ ۴/۲۳۶۳۰۱ قران اضافه مخارج ۱۳۰۶ نظمیه مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۷۹. قانون اجازه پراخت [پرداخت] پنج فقره اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ مملکتی مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۰. قانون اجازه پرداخت شش فقره اعتبارات منظوره در لایحه بودجه ۱۳۰۷ مملکتی مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۱. قانون سیصد و چهل و شش هزار و دوازده تومان اعتبار برای تشکیلات سجل احوال در سنة ۱۳۰۷ مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۲. قانون اجازه خرج سیصد هزار تومان از اعتبار مخارج انتفاعی منظور در بودجه ۱۳۰۷ مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۳. قانون اجازه پرداخت اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ صحیه کل مملکتی راجع به مخارج قرنطینه های شمالی و جنوبی و جلوگیری از امراض مسریه مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۴. قانون اجازه پرداخت بودجه ۱۳۰۷ وزارت جنگ مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۵. قانون اجازه پرداخت پنجاه و پنج هزار تومان ماهیانه بابت بودجه بلدیة طهران از فروردین ۱۳۰۷ مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۶. قانون اجازه پرداخت یکصد هزار تومان برای ساخت سربازخانه و پست امنیه و اماکن گمرکی در سرحد غرب مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۷. قانون انحصار دولتی تریاک مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۸. قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۵ شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۸۹. قانون اجازه تخصیص دویست هزار تومان به عنوان مساعده برای خرید و حمل غله به نقاطی که محصول آنها دچار آفت شده است مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۰. قانو [قانون] راجع به عایدات و مخارج بندری بندر پهلوی از تاریخ دهم دی تا پنجم بهمن ماه ۱۳۰۶ مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۱. قانون اجازه خرید یک دستگاه قایق موتوردار برای تفتیش و حراست سواحل گمرکی بحر خزر مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۲. قانون اعتبار ۲۰۰ هزار تومان برای استخراج معادن ذغال سنگ شمشک و ساختن راه شمشک و مخارج و حقوق اداره معادن مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۳. قانون اجازه پرداخت بقیه علیق اداره حمل ونقل بابت بودجه ۱۳۰۲ (۱۳۰۶) وزارت پست و تلگراف مصوب ۲۱/۰۵/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۴. قانون اجازه فروش سه هزار و پانصد گز مربع از اراضی واقعه در جنب ارگ شیراز مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۵. قانون اجازه فروش هفت هزار و هفتصد گز مربع از اراضی دزداب به بانک شاهنشاهی ایران مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۶. قانون بیست و پنج هزار تومان اعتبار برای سیم کشی خطوط تلگرافی جدید بلوچستان مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۷. قانون اجازه پرداخت ۳۲۳۳۷ تومان برای سیم کشی خرم آباد و غیره مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۸. قانون اجازه پرداخت کسر حقوق ماهیانه ایالت آذربایجان و تفاوت حقوق ماهیانه معاونت آنجا در سال ۱۳۰۶ مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۴۹۹. قانون اجازه پرداخت سی هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف برای تهیه مصالح سیم کشی سنه ۱۳۰۸ مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۵۰۰. قانون واگذاری قراول خان ها و اراضی بائره و دایره دولتی مورد استفاده شهرها به بلدیه های محل مصوب ۱۳۰۷/۱۱/۱۶ مجلس شورای ملی

  ۵۰۱. قانون اجازه پرداخت دو فقره اعتبار ۱۳۰۶ و اعتبارات اضافی ۱۳۰۷ وزارت عدلیه ۰۱/۱۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۵۰۲. قانون شصت و چهار هزار تومان اعتبار اضافی برای پرداخت مخارج پایان خدمت مستخدمین آمریکایی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۵۰۳. قانون اعتبار اضافی برای پرداخت بقیه حقوق سال ۱۳۰۷ منتظرین خدمت و تعیین طرز پرداخت حقوق انتظار خدمت از سال ۱۳۰۸ مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

  ۵۰۴. قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۶ شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۲۷/۰۱/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۰۵. قانون اجازه احتساب قیمت مصالح عمارت دولتی شیراز بابت مصارف بنای جدید نظمیه مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۰۶. قانون اجازه پرداخت کسر مخارج سیم کشی مسجدسلیمان مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۰۷. قانون اجازه پرداخت دویست و چهل هزار تومان در وجه تیغهه طهران برای خیابان سازی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۰۸. قانون پانزده هزار تومان اعتبار برای تهیه اثاثیه محابس مرکز و ولایات و خرید سگ معلم مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۰۹. قانون ۲۵ هزار تومان اعتبار برای کمک و اعانت به ساکنین نقاط خراسان که در اثر زلزله مصیبت دیده اند مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۰. قانون اجازه پرداخت مبلغ ۲۱۰۴۳ تومان برای خرید کابل و سیم کشی خطوط اهواز و بساتین و خواف و کاریز مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۱. قانون تخصیص یکصد هزار تومان برای دفع ملخ مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۲. قانون اعتبار برای ساختمان سد قزوین مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۳. قانون اجازه پرداخت بودجه های بلدیه ها از ابتدای سال ۱۳۰۸ مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۴. قانون تخصیص کتاب جهت مدرسه حقوق و سیاسی مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۵. قانون معافیت دولت از تأدیه قیمت مخابرات و مرسولات پستی و همچنین از تأدیه مخارج محاکمه و حق الاجراء مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۶. اجازه پرداخت مبلغ یک هزار تومان بابت بقیه مخارج ساختمان اداره پست و تلگراف کرمانشاهان مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۷. قانون اجازه پرداخت شش هزار تومان اعتبار مصوب و منظور در بودجه ۱۳۰۸ وزارت پست و تلگراف برای کسر خرج و مخار ج ۱۸ نفر محصلین بی سیم و تلگرافچی مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۸. قانون اجازه احتساب مبلغ دو هزار تومان مخارج ضروری حوزه قشقایی در ۱۳۰۷ از محل صرفه جویی های بودجه سنه مزبوره مصوب ۲۸/۰۶/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۱۹. قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای قطع دعاوی طایفه پشت دری اتباع دولت عراق مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۲۰. قانون اعتبار برای تعمیرات و دیوارسازی سمت غربی خیابان باب همایون مصوب ۱۳۰۸/۰۹/۱۴ مجلس شورای ملی

  ۵۲۱. قانون اجازه پرداخت یکصد و نه هزار تومان برای مخارج دفع ملخ مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۲۲. قانون اجازه استرداد وجوه اختصاصی جهت احداث کارخانه کاغذسازی به وزارت مالیه مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۲۳. قانون اجازه تصدیق مالکیت آقای شرف الدوله نسبت بیک دانگ قریه زندآباد خالصه قراچه داغ در ازا دریافت یک هزار و هفتصد تومان از مشارالیه مصوب ۱۳۰۸/۱۰/۰۵ مجلس شورای ملی

  ۵۲۴. قانون اجازه پرداخت بیست و پنج هزار تومان به کمپانی یونکرس از محل عایدات ۱۳۰۸ پست هوائی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۲۵. قانون اجازه انتقال سه هزار تومان از اعتبارات بودجه سال ۱۳۰۷ وزارت فواید عامه به بودجه سنه ۱۳۰۷ اداره نظمیه مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۲۶. تصمیم راجع به دعوت دولت به اتخاذ تدابیر رفع بحران اقتصادی و تقدیم لوایح مربوط به مجلس شورای ملی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۲۷. قانون تفسیر تبصره قانون اعتبارات بلدیه ها راجع به مخارج دفتری مصوب ۱۳۰۸/۱۲/۱ مجلس شورای ملی

  ۵۲۸. قانون تفریغ بودجه یک ساله یکهزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۲۹. قانون اجازه فروش ابنیه دولتی قشونی که طرف احتیاج ادارات قشونی نباشد مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳۰. قانون ۲۰۰ هزار تومان اعتبار از محل وجوه انحصار قند و شکر برای نگاهداری و اداره کردن خطوط راه آهن مصوب ۱۱/۰۳/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳۱. قانون اجازه پرداخت دوازده هزار تومان مخارج محصلین عملی راه آهن مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳۲. قانون اجازه پرداخت چهار صد و بیست و پنج هزار تومان برای مخارج تکمیل و ساختمان راه منصوریه به شمشک مصوب ۱۰/۰۴/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳۳. قانون اجازه واگذاری یک میلیون گز از اراضی قریه اهر نجان خالصه به تیغهه سلماس برای ساختمان شهر جدید مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳۴. قانون اعتبار جهت تأمین احتساب وجوهی که علاوه بر اعتبار سجل احوال در سنوات ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ پرداخته شده مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳۵. قانون اجازه حمل سی هزار قران مسکوک ایران سالیانه به چخانسور مصوب ۰۴/۰۶/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳۶. قانون اجازه پرداخت کسر مخارج دایره سیاسی اداره نظمیه مصوب ۱۳۰۹/۰۶/۲۰ مجلس شورای ملی

  ۵۳۷. قانون اجازه پرداخت یکصد هزار تومان اعتبار اضافی از محل ذخیره مملکتی برای عمران لرستان و سکنی دادن الوار مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳۸. قانون اجازه فروش اداره حمل ونقل سابق و تخصیص قیمت آن به تدارک طویله و تعمیرات ضروری پست تلگراف رشت مصوب ۲۶/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۳۹. قانون اجازه تبدیل اراضی آغداش حاجی آقای دیلمقانی به املاک خالصه برای فرودگاه طیاره مصوب ۲۷/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۴۰. قانون اجازه تخصیص عواید حاصله از مدارس فنی و طب و داندانسازی [دندان سازی] به احتیاجات مدارس مزبوره مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۴۱. قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی مصوب ۰۴/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۴۲. قانون راجع به ده هزار تومان سرمایه انتفاعی مطبعه مجلس مصوب ۰۴/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۴۳. قانون تفریغ محاسبه سرمایه کاغذسازی مصوب ۰۴/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۴۴. قانون اجازه فروش محل مدرسه شاهپور تبریز و تخصیص عواید حاصله برای تدارک محل مدارس صنعتی و دارالمعلمین و متوسط تبریز مصوب ۰۴/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۴۵. قانون اجازه فروش ابنیه دولتی غیرکافی برای ادارات و اختصاص قیمت آن به مصرف خرید و ساختمان و تکمیل سایر ابنیه دولتی مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۴۶. قانون اجازه تأدیه مخارج دستگیری دوست محمدخان و کسر محبوسین نظمیه مرکز و ولایات مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۴۷. قانون متمم قانون ممیزی مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۱۲مجلس شورای ملی

  ۵۴۸. قانون اعتبار برای تعمیر کمیساریای سوار و کرایه خانه محابس ولایات مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۱۲ مجلس شورای ملی

  ۵۴۹. قانون معافیت مازوت وارده برای مصرف سوخت کشتی شن کشی موسسه کشتی رانی شوروی از حقوق گمرکی و مالیات راه مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۱۳ مجلس شورای ملی

  ۵۵۰. قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان اعتبار اضافی برای مخارج عمران لرستان مصوب ۱۳۰۹/۱۱/۱۲ مجلس شورای ملی

  ۵۵۱. قانون راجع به حق العمل و حق المضار به وجوه دولتی در سنوات ۱۳۰۸و ۱۳۰۹ مصوب ۱۳۰۹/۱۱/۱۶ مجلس شورای ملی

  ۵۵۲. قانون اجازه پرداخت نه هزار و یکصد تومان مخارج ضروری وزارت پست و تلگراف مصوب ۱۳۰۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای ملی

  ۵۵۳. قانون راجع به مخارج مربوطه به مسکوکات و اسکناس جدید و اعتبارات مخارج ضروری ضرابخانه در ۱۳۰۹و ۱۳۱۰ مصوب ۱۳۰۹/۱۲/۲۶ مجلس شورای ملی

  ۵۵۴. قانون راجع به اضافه اعتبار معارف فارس و بنادر در شش ماهه آخر سال ۱۳۰۹ مصوب ۱۳۰۹/۱۲/۲۷ مجلس شورای ملی

  مالیه عمومی/ آیین دادرسی:

  ۵۵۵. قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹/۰۸/۱۳ کمیسیون مجلس

  مالیه عمومی / تجارت و بازرگانی:

  ۵۵۶. قانون اجازه معافیت اشیاء وارده جهت دفع ملخ به وسیله مأمورین دولت شوروی از مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۱۳۰۹/۱۱/۱۶ مجلس شورای ملی

  مالیه عمومی / بازارهای مالی:

  ۵۵۷. قانون اجازه استقراض پنج میلیون دولار و مذاکره استقراض سی و پنح میلیون دیگر از بانک های آمریکایی (اتازونی) مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۱ مجلس شورای ملی

  ۵۵۸. قانون راجع به مخارج جمع آوری و تبدیل مسکوک معیوب مصوب ۱۳۰۹/۱۲/۲۱ مجلس شورای ملی

  مدنی:

  ۵۵۹. قانون تابعیت مصوب ۱۶/۰۶/۱۳۰۸ مجلس شورای ملی

  ۵۶۰. قانون متمم قانون تابعیت مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  معاهدات و سازمان بین المللی:

  ۵۶۱. قانون راجع به قرارداد پوست بره مصوب ۰۳/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  ۵۶۲. قطع نامه راجع به عدم اعتبار امتیاز خوشتاریا مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۰۰ مجلس شورای ملی

  ۵۶۳. قانون اجازه استقرار مبادله پستی هوایی در دفاتر بادکوبه و پهلوی مصوب ۲۱/۰۸/۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

  معدن:

  ۵۶۴. قانون امتیازنامه طلاشویی آستانه عراق مصوب ۰۲/۰۶/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

  میراث فرهنگی و گردشگری(فرهنگ و هنر):

  ۵۶۵. قانون تکمیل ساختمان مقبره حکیم فردوسی مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۰۹ مجلس شورای ملی

  ۵۶۶. تصمیم جلسه پانزدهم حوت ۱۳۰۳ راجع به دعوت دولت به تعمیر مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

  ۵۶۷. تصمیم راجع به اقامه عزاداری در عمارت مجلس مصوب ۰۵/۰۶/۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

  نیروهای مسلح:

  ۵۶۸. مخارج مأمورین خرید اسلحه مصوب ۳۱/۰۳/۱۲۸۹ مجلس شورای ملی

   

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۱۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۲۸

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

  شماره 29/2926838-۱۳۹۶/۴/۱۲

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الغای برخی قـوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹ که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۴۳۵۶۶-۱۳۹۶/۴/۱۷

  مجلس شورای اسلامی

  نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 39/26838 مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  رئیس جمهور ـ حسن روحانی

   

  قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹

  ماده واحده ـ به موجب این قانون، قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۳۱۰/۱/۱ تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قانون لاحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام می گردد.

   

  پیوست

  ۱. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۱۰

  ۲. قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راه آهن جنوب و کلیه مصارف مربوطه به راه آهن شمال مصوب ۳۱/۰۱/۱۳۱۰

  ۳. قانون اجازه واگذاری باغ و قنات دوشان تپه به ملکیت موسسه شیر و خورشید سرخ مصوب ۳۱/۰۱/۱۳۱۰

  ۴. قانون راجع به مخارج تعمیر و کرایه محل محبس ها و توقیفگاه ها مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۰

  ۵. قانون اجازه پرداخت ششصد و شصت تومان جهت کرایه محل دوایر صحیه و مباشرت اداره نظمیه مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۰

  ۶. قانون راجع به تخفیف قیمت باندرل تریاک مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۰

  ۷. قانون برقراری شصت تومان شهریه درباره ورثه میرزا ابوالحسن خان خانلری مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۱۰

  ۸. قانون راجع به مخارج ملبوس و لوازم ضروری توقیف های نظمیه و مخارج فوق العاده مأمورین اعزامی به قصبه بوکان مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۱۰

  ۹. قانون هیئت منصفه مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۱۰

  ۱۰. نظامنامه قانون راجع به تخفیف قیمت باندرول تریاک مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۱۰

  ۱۱. قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۱۰

  ۱۲. قانون اجازه پرداخت مخارج خرید اثاثیه سفارت ایران در رم و مخارج سفر و توقف مستخدمین فنی کشتی های ابتیاعی از محل فرع وجوه موجوده در بانک های رم مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۱۰

  ۱۳. قانون راجع به واگذاری قلاع و ابنیه که برای تخت قاپو نمودن الوار در لرستان تهیه شده به ملکیت الوار مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۱۰

  ۱۴. قانون یکصد و سی و پنج هزار تومان اعتبار برای مصارف مربوطه به ممیزی و مخارج راجعه به دفع سن مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۱۰

  ۱۵. قانون تعیین تکلیف مال التجاره های وارده تا آخر خردادماه ۱۳۱۰ و مال التجاره های موجوده در گمرک خانه های ایران مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۱۰

  ۱۶. قانون اجازه خروج نقره مسکوک سالم از ایران مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۱۰

  ۱۷. قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۱۰

  ۱۸. تصمیم قانونی راجع به تجدیدنظر در ماده ۱۵ نظامنامه قانون اجازه نامه طبابت مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۱۰

  ۱۹. قانون اجازه پرداخت شش تومان شهریه درباره حیدر اعمی مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۱۰

  ۲۰. قانون چهل هزار و یکصد و بیست تومان اعتبار برای چهار فقره احتیاجات اضافی سال ۱۳۱۰ اداره نظمیه مصوب ۰۳/۰۵/۱۳۱۰

  ۲۱. قانون اجازه پرداخت مخارج ضروری وزارتخانه ها و ادارات دولتی از محل مازاد عایدات سال ۱۳۰۹ مملکتی مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۱۰

  ۲۲. قانون اجازه پرداخت مازاد عایدات۱۳۰۹ مملکتی برای پرداخت مخارج۱۳۱۰ به عنوان مساعده مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۱۰

  ۲۳. قانون اجازه تمدید مدت تعهد صدور نسبت به اجناسی که در موعد قانونی برای صدور مهیا نشده اند مصوب ۱۳۱۰/۵/۱۷

  ۲۴. قانون راجع به بودجه سال ۱۳۱۰ وزارت اقتصاد ملی و ادارات تجارت و صناعت و فلاحت مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۱۰

  ۲۵. قانون راجع به اداره نمودن امور مالی و محاسباتی معدن مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۱۰

  ۲۶. قانون اعتبار ساختمان ده محبس در ولایات و تفاوت قیمت ملبوس اداره نظمیه در سال ۱۳۱۰ مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۱۰

  ۲۷. قانون راجع به اعتبارات اضافی سنوات ۱۳۰۵ الی آذر ۱۳۰۹ اداره راه آهن و کشتی رانی آذربایجان مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۱۰

  ۲۸. قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیائی جهت دفع ملخ وارده در سال ۱۳۰۹ از حقوق گمرکی و سایر عوارض و مالیات ها مصوب ۱۳۱۰/۷/۶

  ۲۹. قانون راجع به مستغلات انتقالی مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۱۰

  ۳۰. قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۰

  ۳۱. قانون پنج هزار تومان اعتبار بابت مطالبات سال ۱۳۰۹ اعضاء هیئت تفتیشیه مملکتی مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۱۰

  ۳۲. قانون راجع به جواز ورود سرمایه های خارجی به صورت ماشین آلات مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۱۰

  ۳۳. قانون پانزده هزار تومان اعتبار اضافی برای جلوگیری از امراض ساریه مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۱۰

  ۳۴. قانون اعتبار اضافی بابت چند فقره مخارج ضروری از محل اعتبار تأسیسات اقتصادی منظوره در بودجه ۱۳۱۰ مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۱۰

  ۳۵. قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی های ابتیاعی از ایطالیا [ایتالیا] مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۱۰

  ۳۶. قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۱۰

  ۳۷. قانون سه میلیون و پانصد هزار تومان اعتبار اضافی برای خرید مصالح و مخارج ساختمان راه آهن مصوب۱۳۱۰/۸/۲

  ۳۸. قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان برای ساختمان محل مخصوص احصائیه و سجل احوال مصوب ۰۴/۰۹/۱۳۱۰

  ۳۹. قانون اجازه واگذاری چهار دستگاه ماشین دستی پشم ریسی موجوده در اداره صناعت به تیغهه تهران مصوب ۰۴/۰۹/۱۳۱۰

  ۴۰. قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان جهت تأسیس چراغ برق ادارات دولتی مصوب ۱۱/۰۹/۱۳۱۰

  ۴۱. قانون بیست و نه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از امراض ساریه و مخارج اضافی دیگر مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۱۰

  ۴۲. قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهرماه ۱۳۱۰ و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۱۰

  ۴۳. قانون صلاحیت دیوان جزاء عمال دولت مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۱۰

  ۴۴. تصحیح قانون صلاحیت دیوان جزای عمال دولت مصوب ۲۶/۰۹/۱۳۱۰

  ۴۵. قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظوره در بودجه ۱۳۱۰ مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۱۰

  ۴۶. قانون تعیین طرز پرداخت قسمتی از حقوق مستخدمین خارجی که به پهلوی منظور گردیده مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۱۰

  ۴۷. قانون ده هزار تومان اعتبار برای رفع نواقص مؤسسه دفع آفات حیوانی مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۰

  ۴۸. قانون اعطای اعتبار برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات سال ۱۳۱۱ مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۱۰

  ۴۹. قانون اجازه استقراض یک میلیون تومان به وزارت پست و تلگراف برای خرید سهام شرکت کل تلفن مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۰

  ۵۰. قانون راجع به کسر اعتبارات بودجه ۱۳۱۰ اداره کل تجارت مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۱۰

  ۵۱. قانون اجازه واگذاری مزرعه برنجزار واقعه در قصبه نی ریز به تیغهه همان محل مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۰

  ۵۲. قانون سه هزار تومان اعتبار برای تأمین کسر اعتبارات سال ۱۳۱۰ دولت مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۰

  ۵۳. قانون اجازه خرید کامیون جهت محبس مرکزی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۱۰

  ۵۴. قانون اصلاح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیلات نظمیه مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۱۰

  ۵۵. قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۱۰

  ۵۶. قانون اعتبار هفتاد و پنج هزار پهلوی برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتی های دولتی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۱۰

  ۵۷. قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۱۰ اداره کل فلاحت مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۱۰

  ۵۸. مواد راجع به دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۰

  ۵۹. قانون اجازه مصرف عواید خالص قریه کرج به مخارج عمران و آبادی قریه مزبوره مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۰

  ۶۰. قانون راجع به مخارج و عواید حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۰

  ۶۱. قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قند سازی کرج مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۰

  ۶۲. قانون اجازه پرداخت یک میلیون و پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰

  ۶۳. قانون اصلاح ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰

  ۶۴. قانون هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار برای مخارج مربوط به راه آهن در سال۱۳۱۱ مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۱۰

  ۶۵. قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۱۱

  ۶۶. قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیات ها مصوب ۰۶/۰۲/۱۳۱۱

  ۶۷. قانون اجازه انتخاب محصلین ایرانی امریکا جزو صدی بیست محصلین اعزامی مصوب ۱۰/۰۲/۱۳۱۱

  ۶۸. قانون راجع به تأمین مدعی به از طرف مدعی العموم دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۱۱

  ۶۹. قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۱۱

  ۷۰. قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۱۱

  ۷۱. قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۱۱

  ۷۲. قانون آزادی ورود و صدور مروارید و معافیت آن از پرداخت حقوق و عوارض مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۱۱

  ۷۳. قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۱۱

  ۷۴. قانون اعتبار برای مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۱۱

  ۷۵. قانون اعتبار برای خرید قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۱۱

  ۷۶. قانون اجازه فروش املاک خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب برای ده نشین کردن طوایف آن حدود مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۱۱

  ۷۷. قانون انحصار تجارت (خارجی) مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۱۱

  ۷۸. قانون اعتبار برای استخدام نفرات امنیه جهت اجرائیات مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۱۱

  ۷۹. قانون اعتبار جهت دایر داشتن انبار دولتی غله طهران مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۱۱

  ۸۰. قانون اجازه طبع و تهیه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال اسکناس اضافی به عنوان ذخیره مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۱

  ۸۱. قانون اجازه پرداخت تعهدات و دیون سنوات قبل وزارت خارجه مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۱

  ۸۲. قانون اجازه استقراض سی و پنج میلیون ریال به مؤسسه انحصار دخانیات برای سرمایه انتفاعی و مصارف مقدماتی مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۱۱

  ۸۳. قانون یکصد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل املاک علاقه و اشخاص با املاک دولتی مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۱۱

  ۸۴. قانون هشتاد هزار لیره اعتبار اضافی برای مصارف مربوطه به طبع اسکناس و ضرب پول جدید مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۱۱

  ۸۵. قانون راجع به اعتبار انعام وزارت امور خارجه مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۱

  ۸۶. قانون اعتبار جهت مرمت عمارات و تکمیل اثاثیه سفارت مسکو و قونسولگری های خاک شوروی مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۱

  ۸۷. تصمیم قانونی راجع به آقای اسمعیل خان قشقایی و ناصرخان قشقایی مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۱

  ۸۸. قانون تفریغ بودجه سال یکهزار و سیصد و نه مجلس شورای ملی مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۱

  ۸۹. قانون اجازه پرداخت پنج هزار ریال شهریه به اولاد مرحوم میرزا حسن خان مستوفی مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۱

  ۹۰. قانون شش میلیون و ششصد هزار ریال اعتبار بابت خرید لوازم و مصالح اضافی راه آهن جنوب مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۱۱

  ۹۱. قانون اعتبار اضافی برای تکمیل قوای امنیه سر حد سیستان مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۱

  ۹۲. قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصلاحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۱

  ۹۳. قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۱

  ۹۴. قانون اعتبار اضافی جهت مخارج مربوطه به کارخانه سیمان سازی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱

  ۹۵. قانون اجازه واگذاری قراء خالصه اطراف کرج به عنوان اجاره به مؤسسه قند سازی کرج مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱

  ۹۶. قانون تمدید اعتبار قانونی پول قران و تعیین تکلیف پول های نیکل سابق مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱

  ۹۷. قانون رفع اختلافات صنفی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱

  ۹۸. قانون اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخت قاپو کردن عشایر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱

  ۹۹. قانون یکصد و پنجاه هزار ریال اعتبار برای امتداد تونل های معدن شمشک مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱

  ۱۰۰. قانون یکصد و سی و پنج هزار پهلوی اعتبار اضافی برای مخارج مربوطه به بحریه مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱

  ۱۰۱. قانون معافیت قسمتی از وسایط نقلیه بلدی و مریضخانه ها شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق الثبت مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱

  ۱۰۲. قانون اجازه و پرداخت دیون معوقه اداره احصائیه و سجل احوال مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۱۱

  ۱۰۳. قانون راجع به مخارج مربوطه به راه آهن زاهدان و لوله آب میر جاوه مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۱۱

  ۱۰۴. قانون اجازه واگذاری خالصجات واقعه در لرستان به افراد الوار که ده نشین گردند مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۱۱

  ۱۰۵. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۱۱

  ۱۰۶. قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۰۷. قانون اجازه پرداخت کسر بودجه ۱۳۱۱ مدارس ایران در بین النهرین مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۰۸. قانون اعتبار اضافی جهت مصارف مربوطه به دفع آفات حیوانی مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۰۹. قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره تشکیلات نظمیه مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۱۰. قانون راجع به مخارج بیمه و حمل و نصب ماشین آلات معدن شمشک و ساختمان کارخانه مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۱۱. قانون راجع به مدت قبول مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال ۱۳۱۱ مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۱۲. قانون اجازه معافیت اجناس دخانیه وارده جهت مصرف شخصی نمایندگان سیاسی خارجه در پرداخت حقوق انحصار مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۱۳. قانون راجع به بقایای جرائم قاچاق تریاک مصوب ۱۹/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۱۴. قانون ده میلیون ریال اعتبار اضافی جهت ادامه عملیات ساختمان راه آهن جنوب و تکمیل قسمت های موجوده مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۱۵. قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار بودجه سال ۱۳۱۰ مدارس دولتی ایران در قفقاز مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۱۶. قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه منظوره در بودجه ۱۳۱۱ وزارت پست و تلگراف مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۱۷. قانون راجع به مخارج تعمیرات محبس ها و توقیفگاه ها مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱

  ۱۱۸. قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ صحیه کل مملکتی مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۱۱

  ۱۱۹. قانون تکمیل قانون اجازه فروش اراضی و ابنیه دولتی واقعه در شهرها مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۱۱

  ۱۲۰. قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان راه شمشک مصوب ۱۰/۰۹/۱۳۱۱

  ۱۲۱. قانون اجازه پرداخت تفاوت قیمت جنس قشون مرکز تا رأس خرمن ۱۳۱۲ مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۱۱

  ۱۲۲. قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ممیزی مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۱۱

  ۱۲۳. قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقعه در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۲۴. قانون راجع به فرع وجوه بدهی مدیونین بانک ایران مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۲۵. قانون ۱۹ میلیون و یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای عملیات ساختمانی و مخارج مربوطه به راه آهن شمال مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۲۶. قانون تفریغ بودجه سنه مالی یکهزار و سیصد و دو مملکتی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۲۷. قانون راجع به مخارج تحصیل ۹۰ نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوط به راه آهن مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۲۸. قانون اجازه پرداخت سه فقره تعهدات منظوره در بودجه سال ۱۳۱۱ اداره کل فلاحت مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۲۹. قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوطه به حق العبور مراسلات و امانات پستی و حق اشتراک دفتر برن مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۳۰. قانون اجازه پرداخت مخارج مربوطه به سیم کشی از شیراز به تل خسروی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۳۱. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۰ شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۳۲. قانون یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج بذر جهت الوار لرستان مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۳۳. قانون راجع به مدت خدمت مجانی مستخدمین دون رتبه وزارت داخله مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۱۱

  ۱۳۴. تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت مصوب ۱۳۱۲/۰۱/۳۰

  ۱۳۵. قانون اجازه پرداخت سی میلیون ریال بابت مخارج دو ماهه فروردین و اردیبهشت ۱۳۱۲ راه آهن و سیمان سازی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۱۲

  ۱۳۶. تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزائی آقای حاج میرزا حبیب الله امین مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۱۲

  ۱۳۷. قانون یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال برای مخارج مربوطه به راه آهن در سال ۱۳۱۲ مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۱۲

  ۱۳۸. قانون واگذاری خرید و فروش شوره محل احتیاج دولت به اداره کل صناعت و فلاحت مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۱۲

  ۱۳۹. قانون سه میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی بندر ده نو مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۱۲

  ۱۴۰. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۱۲

  ۱۴۱. قانون سیصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخته قاپو کردن عشایر مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۱۲

  ۱۴۲. قانون اجازه فروش قسمتی از منسوجات ممنوعه در خارج از مراکز فروش دولتی مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۱۲

  ۱۴۳. قانون راجع به سهام و مخارج کارخانه قند سازی کرج مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۱۲

  ۱۴۴. قانون سیصد و شصت هزار لیره اعتبار اضافی جهت خرید شش کارخانه قند سازی و مخارج مربوط به آن مصوب ۰۸/۰۵/۱۳۱۲

  ۱۴۵. قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه و پانسیون ها مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۱۲

  ۱۴۶. قانون ده میلیون اعتبار برای مصارف ساختمانی طرق در سال ۱۳۱۲ مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۲

  ۱۴۷. قانون راجع به اعتبار منظوره جهت کتاب خانه تبریز مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۲

  ۱۴۸. قانون اصلاح قانون تذکره مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۲

  ۱۴۹. تصمیم جلسه ۲۶ شهریورماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای فروغی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۱۲

  ۱۵۰. قانون اجازه استقراض برای ساختمان عمارت جدید بانک ملی و اجازه فروش آن به بانک مزبور مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۱۲

  ۱۵۱. قانون راجع به محصلین کلاس قضائی و ثبت اسناد مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۱۲

  ۱۵۲. قانون پانصد هزار ریال اعتبار اضافی برای ساختمان راه شمشک مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۱۲

  ۱۵۳. قانون راجع به عواید بهره برداری راه آهن مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۱۲

  ۱۵۴. قانون اجازه انعقاد قراردادهای ساختمانی به وزارت طرق مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۱۲

  ۱۵۵. قانون اجازه قرضه بلدیه های ولایات برای تأمین ارزاق عمومی مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۱۲

  ۱۵۶. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۲۳/۰۷/۱۳۱۲

  ۱۵۷. قانون چهار هزار و دویست پهلوی اعتبار برای مخارج تکمیل ماشین های معدن ذغال سنگ شمشک مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۱۲

  ۱۵۸. قانون راجع به رتبه محصلین کلاس امور مالی و حق الکفاله مستخدمین وزارت مالیه مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۱۲

  ۱۵۹. قانون اعتبار اضافی برای مصارف ساختمانی طرق در سال ۱۳۱۲ مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۱۲

  ۱۶۰. قانون یکصد و پنجاه هزار لیره اعتبار برای خریداری واگون و لکوموتیو راه آهن مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۱۲

  ۱۶۱. قانون راجع به عایدات و مخارج قسمت های راه آهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۱۲

  ۱۶۲. قانون اجازه پرداخت تعهدات سال ۱۳۱۱ اداره کل تجارت مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۲

  ۱۶۳. قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۲

  ۱۶۴. قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف از محل بودجه سال ۱۳۱۲ مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۱۲

  ۱۶۵. تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزائی آقایان میرزا ابراهیم خان قوام ـ محمد تقی خان اسعد و امیر حسینخان ایلخان مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۱۲

  ۱۶۶. قانون راجع به سند خدمت آقای حاج مهدیقلی خان هدایت مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۱۲

  ۱۶۷. قانون اجازه پرداخت بقیه قیمت و مخارج تعمیر اتومبیل های وزارت داخله مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۱۲

  ۱۶۸. قانون معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیاء و تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۱۲

  ۱۶۹. قانون اجازه ساختمان عمارات ثبت اسناد و املاک طهران از محل وجوه مأخوذه برای مخارج مقدماتی ثبت مصوب ۱۰/۱۰/۱۳۱۲

  ۱۷۰. قانون چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی برای کسر مخارج محبوسین مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۱۲

  ۱۷۱. قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیلات کل نظمیه از محل بودجه سال ۱۳۱۲ مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۱۲

  ۱۷۲. قانون اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۱۲

  ۱۷۳. قانون راجع به اجرای ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۲

  ۱۷۴. قانون راجع به اختلاف صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۲

  ۱۷۵. قانون راجع به حقوق و مخارج دیوان محاسبات در سال ۱۳۱۲ مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۱۲

  ۱۷۶. قانون اصلاح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲

  ۱۷۷. قانون اجازه مساعدت به کارخانه های داخلی به وسیله اعطاء قرضه مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۲

  ۱۷۸. قانون اصلاح عبارتی ماده ۴۱ قانون تأمین مدعابه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۱۲

  ۱۷۹. قانون اجازه تأسیس دانش سراهای مقدماتی و عالی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۲ به استثنای تبصره ماده ۱

  ۱۸۰. یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی راه آهن در سال ۱۳۱۳ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۲

  ۱۸۱. تفریغ بودجه سال ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۲

  ۱۸۲. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۱۳

  ۱۸۳. قانون تخصیص قسمتی از بقایای عایدات صدی یک مالیات بر شرکت ها به مخارج معوقه سال ۱۳۱۱ اتاق های تجارت مصوب ۱۳۱۳/۲/۱

  ۱۸۴. قانون راجع به نرخ طلا مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۱۳

  ۱۸۵. قانون راجع به سواد اسناد سجلی مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۱۳

  ۱۸۶. قانون راجع به تکمیل بیمارستان رازی و خرید زمین برای مریضخانه مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۱۳

  ۱۸۷. قانون برقراری وظیفه و اجازه پرداخت کمک خرج به رئیس و سه نفر مستخدمین سابق بلژیکی گمرکات مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۱۳

  ۱۸۸. قانون سه میلیون ریال اعتبار برای تعقیب عملیات ساختمانی بندر دهنو در سال ۱۳۱۳ مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۳

  ۱۸۹. قانون اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجات مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۳

  ۱۹۰. قانون اجازه استقراض ششصد هزار ریال از بانک ملی برای اصلاح وضعیت رودخانه و پل قم مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۱۳

  ۱۹۱. قانون تخصیص چهارصد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی به احتیاجات راه آهن و تأسیس دستگاه فانوس ها و علائم بحری در سال ۱۳۱۳ مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۱۳

  ۱۹۲. قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۱۳

  ۱۹۳. نظامنامه قانون اجازه تأسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۳

  ۱۹۴. قانون هفتصد و نود هزار ریال اعتبار برای سه فقره مخارج اضافی مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۱۳

  ۱۹۵. قانون یک میلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۳

  ۱۹۶. قانون راجع به طبع اسکناس های جدید مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۳

  ۱۹۷. قانون اجازه استقراض برای ساختمان سیل بند شهر تبریز مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳

  ۱۹۸. قانون اجازه اجرای مواد اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳

  ۱۹۹. قانون پانصد هزار ریال اضافه اعتبار برای مخارج کمیسیون های سرحدی مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳

  ۲۰۰. قانون اجازه صدور شلتوک مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳

  ۲۰۱. قانون راجع به استخدام فارغ التحصیل های کلاس قضائی در وزارت داخله مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۱۳

  ۲۰۲. قانون اصلاح مواد ۴۱ ـ ۴۲ ـ ۴۵ قانون انتخابات مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۳

  ۲۰۳. قانون تکمیل قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۱۳

  ۲۰۴. نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۱۳

  ۲۰۵. قانون الغای قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۱۳

  ۲۰۶. قانون الغای مالیات ارضی و دواب مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۱۳

  ۲۰۷. قانون راجع به فارغ التحصیل های دبیرستان های فلاحتی مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۱۳

  ۲۰۸. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۱۳

  ۲۰۹. تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزایی آقای میرزا جواد خان امامی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۱۳

  ۲۱۰. قانون تفریغ بودجه یک سال ۱۳۱۲ مجلس شورای ملی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳

  ۲۱۱. تأمین اعتبار و اجازه برای ضرب مسکوکات مسی مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

  ۲۱۲. قانون اجازه واگذاری اراضی خوزستان به ملکیت اشخاص مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

  ۲۱۳. قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از محل عایدات تیغهه اصفهان مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

  ۲۱۴. قانون راجع به استخدام فارغ التحصیل های مدارس متوسطه و مدارس عالیه حقوق و فلاحتی در وزارت داخله و پرداخت حق الکفاله مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶

  ۲۱۵. تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۱۴

  ۲۱۶. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۱۴

  ۲۱۷. قانون راجع به اعتبار ساختمان های مدرسه کرج و عمارات حکومتی مازندران و گرگان مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۱۴

  ۲۱۸. قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۱۴

  ۲۱۹. قانون افزایش سرمایه بانک ملی ایران مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۱۴

  ۲۲۰. قانون تمدید مهلت تقدیم بودجه های تفصیلی ۱۳۱۴ مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۱۴

  ۲۲۱. قانون تبدیل میزان اعتبار مخارج اسعاری وزارت امور خارجه منظوره ضمن بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۱۴

  ۲۲۲. قانون اجازه پرداخت دویست هزار لیره جهت مخارج مربوطه به راه آهن مصوب ۱۲/۰۵/۱۳۱۴

  ۲۲۳. قانون راجع به عواید دفتری نمایندگی های سیاسی دولت شاهنشاهی در خارجه مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴

  ۲۲۴. قانون اجازه استقراض سیصد و پنجاه هزار ریال ببلدیه بندر گز مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴

  ۲۲۵. قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال به بلدیه های اهواز ـ شیراز ـ کرمان و زنجان مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴

  ۲۲۶. قانون تمدید مدت معینه در ماده سی ام قانون تذکره مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴

  ۲۲۷. قانون اجازه تنظیم مقرراتی برای ورود بذر و سایر قسمت های نباتی از خارجه مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۴

  ۲۲۸. قانون اجازه ضرب ده میلیون ریال مسکوکات مس مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۱۴

  ۲۲۹. قانون اجازه استقراض یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال از بانک ملی برای بلدیه ها مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۴

  ۲۳۰. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۴

  ۲۳۱. قانون مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه اختلاف ایطالیا [ایتالیا] و حبشه مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۴

  ۲۳۲. قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۴

  ۲۳۳. قانون اجازه استقراض چهار میلیون ریال برای بقیه سد سازی تبریز از بانک ملی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۱۴

  ۲۳۴. قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۱۴

  ۲۳۵. قانون راجع به تقاعد ارتش شاهنشاهی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۱۴

  ۲۳۶. قانون الغای ماده ۱۲ قانون تذکره مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۱۴

  ۲۳۷. قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۱۴

  ۲۳۸. تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای جم مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۴

  ۲۳۹. تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای احتشام زاده مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۵

  ۲۴۰. قانون برقراری وظیفه درباره آقای دلکرد مستخدم سابق وزارت مالیه مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۵

  ۲۴۱. قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۱۵

  ۲۴۲. قانون اجازﮤ استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای شهرداری رشت مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۵

  ۲۴۳. قانون اجازه تنظیم نظامنامه برای طرز وصول عوارض شهرداری مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۵

  ۲۴۴. قانون مشمولیت مستخدمین جزء دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۵

  ۲۴۵. قانون چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی جهت مؤسسه پاستور مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۱۵

  ۲۴۶. متمم نظامنامه های کمک خرج محصلین بی بضاعت و مدارس مصوب ۱۰/۰۶/۱۳۱۵

  ۲۴۷. قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۵

  ۲۴۸. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۱۵

  ۲۴۹. قانون راجع به نشر اسکناس مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۱۵

  ۲۵۰. قانون تفریغ بودجه یک ساله یکهزار و سیصد و چهارده مجلس شورای ملی مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۱۵

  ۲۵۱. قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۱۵

  ۲۵۲. قانون اصلاح ماده ۲۰۸ قانون اصول محاکمات جزائی و ماده ۵۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۱۵

  ۲۵۳. قانون راجع به مسکوک خرد مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۱۵

  ۲۵۴. قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاری ها در شرکت نفت ایران و انگلیس مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۵

  ۲۵۵. قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۱۶

  ۲۵۶. قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای تکمیل ساختمان سد تبریز مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۱۶

  ۲۵۷. قانون اصلاح ماده ۲۷ قانون گذرنامه مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۱۶

  ۲۵۸. تصمیم راجع به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمود جم مصوب ۱۳۱۶/۰۷/۰۱

  ۲۵۹. قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۱۶

  ۲۶۰. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۱۶

  ۲۶۱. قانون تشکیلات مرکزی وزارت داخله مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۱۶

  ۲۶۲. قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۱۶

  ۲۶۳. قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانه آهن و لکومتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۱۶

  ۲۶۴. قانون اصلاح قانون تقسیمات کشور و اصلاح قانون راجع به محصلین کلاس اختصاصی وزارت داخله مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۱۶

  ۲۶۵. قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۱۶

  ۲۶۶. قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۶

  ۲۶۷. تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای اسمعیل عراقی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۶

  ۲۶۸. قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۱۷

  ۲۶۹. قانون اجازه پرداخت یکصد و هفتاد میلیون ریال برای هزینه راه آهن در سال ۱۳۱۷ مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۱۷

  ۲۷۰. قانون اجازه گرفتن ده میلیون ریال وام از بانک ملی برای بهره برداری نوغان مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۱۷

  ۲۷۱. قانون اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۱۷

  ۲۷۲. تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای اعتصام زاده مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۱۷

  ۲۷۳. قانون اجازه دریافت ۷ میلیون ریال وام از بانک ملی ایران برای تکمیل و اتمام ساختمان عمارت وزارت امور خارجه مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۱۷

  ۲۷۴. آیین نامه اصلاح قسمت اخیر ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه طرز تقسیم کمک خرج به دانشجویان دانشسرای عالی مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۱۷

  ۲۷۵. قانون اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور برای هزینه راه آهن و بندر شاهپور مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۷

  ۲۷۶. آئین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۱۷

  ۲۷۷. قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۱۷

  ۲۷۸. قانون تعیین پایه استخدامی فارغ التحصیل های دانش سرای مقدماتی و عالی مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۷

  ۲۷۹. قانون تصویب اعطای صفت ایرانی به والاحضرت فوزیه مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۱۷

  ۲۸۰. قانون راجع به تعدیل مال الاجاره ها مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۱۷

  ۲۸۱. قانون اجازه پرداخت چهار صد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاه های صنعتی دولتی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷

  ۲۸۲. قانون اجازه خرید لوازم ساختمانی و اثاثیه بنای جدید وزارت امور خارجه بدون رعایت مناقصه مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷

  ۲۸۳. قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون اصول محاکمات جزائی و قانون مجازات عمومی مربوطه به مستخدمین دولت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۷

  ۲۸۴. قانون تأسیس بانک رهنی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۱۷

  ۲۸۵. قانون سیصد هزار لیره اعتبار اضافی برای هزینه های ارزی راه آهن و بندر شاهپور مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۱۷

  ۲۸۶. قانون سرشماری مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۱۸

  ۲۸۷. قانون پانصد هزار ریال اعتبار برای ساختمان جدید چاپخانه مجلس مصوب ۱۰/۰۴/۱۳۱۸

  ۲۸۸. قانون تفریغ محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۱۸

  ۲۸۹. ماده الحاقی به قانون محاکمات ارتش مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۱۸

  ۲۹۰. قانون تفریغ بودجه یک ساله یکهزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۱۸

  ۲۹۱. قانون دویست و پانزده هزار ریال اعتبار اضافی به کارپردازی مجلس مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۸

  ۲۹۲. قانون اجازه بیست میلیون ریال وام به وزارت کشور برای توسعه کارخانه و شبکه برق شهرداری تهران مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸

  ۲۹۳. قانون اجازه دو میلیون ریال وام به وزارت کشور برای ساختمان گورستان جدید تهران مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸

  ۲۹۴. قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالای مورد احتیاج مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸

  ۲۹۵. تصمیم راجع به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای دکتر متین دفتری مصوب ۲۰/۰۸/۱۳۱۸

  ۲۹۶. قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۱۸

  ۲۹۷. آیین نامه کیفر متخلفین از قوانین و آیین نامه های سرشماری مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۸

  ۲۹۸. تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای علی وکیلی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۸

  ۲۹۹. قانون راجع به میزان گردش اسکناس مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۸

  ۳۰۰. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۸

  ۳۰۱. قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۱۹

  ۳۰۲. تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای رضا رفیع نماینده مجلس مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۱۹

  ۳۰۳. قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۱۹

  ۳۰۴. تصمیم مجلس شورای ملی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای منصور نخست وزیر مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۱۹

  ۳۰۵. قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۱۹

  ۳۰۶. قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۱۹

  ۳۰۷. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۹

  ۳۰۸. قانون راجع به میزان گردش اسکناس مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۲۰

  ۳۰۹. قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۲۰

  ۳۱۰. قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۲۰

  ۳۱۱. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۲۰

  ۳۱۲. استعفای اعلیحضرت رضاشاه پهلوی و اعلام سلطنت والاحضرت ولایت عهد مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۲۰

  ۳۱۳. قرائت و امضاء قسم نامه از طرف اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه شاهنشاه پهلوی و فرمایشات دایر به مصالح کشور مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۲۰

  ۳۱۴. متن انتقال نامه املاک و دارایی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۲۰

  ۳۱۵. تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۲۰

  ۳۱۶. قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پاره ای از بزه های وارد در صلاحیت دادگاه های نظامی به دادگاه های دادگستری مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۲۰

  ۳۱۷. قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره از محکومیت های سیاسی و عادی مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۲۰

  ۳۱۸. قانون اجازه افزایش حقوق کارمندان دولت مصوب ۰۶/۰۸/۱۳۲۰

  ۳۱۹. تصمیم قانونی دایر به تصویب برنامه کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۲۰

  ۳۲۰. قانون اجازه توأم شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۲۰

  ۳۲۱. قانون تمدید قانون تعدیل اجاره بهای مستغلات مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۲۰

  ۳۲۲. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۲۰

  ۳۲۳. تصمیم قانونی به دایر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست وزیر مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۲۰

  ۳۲۴. قانون اجازه پرداخت اصل حقوق افرادی که در وقایع اخیر به شهادت رسیده اند به ورثه آنان به عنوان وظیفه ماهیانه مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۲۰

  ۳۲۵. قانون اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس اضافی برای معاملات خارجی و خرید اجناس انحصاری مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۱

  ۳۲۶. قانون معافیت برنج و گندم و جو و حبوبات وارده از خارجه از حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۱

  ۳۲۷. قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۲۱

  ۳۲۸. قانون طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت زمان حکومت نظامی مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۲۱

  ۳۲۹. قانون اجازه الصاق تمبر به پروانه های ورود و صدور کالا و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۲۱

  ۳۳۰. قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۲۱

  ۳۳۱. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس شورای ملی مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۲۱

  ۳۳۲. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر مصوب ۲۲/۰۵/۱۳۲۱

  ۳۳۳. قانون اجازه انتشار سیصد میلیون ریال اسکناس اضافی مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۲۱

  ۳۳۴. قانون اجازه انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس اضافی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۲۱

  ۳۳۵. قانون اجازه تأسیس وزارت خواروبار مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۲۱

  ۳۳۶. قانون اجازه پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواروبار برای خرید گندم و سایر مواد غذایی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۲۱

  ۳۳۷. قانون اجازه پرداخت دو ماه حقوق کارمندان دولت به عنوان مساعده مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۲۱

  ۳۳۸. قانون چهل و سه میلیون ریال اعتبار برای افزایش بهای چغندر قند مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۲۱

  ۳۳۹. قانون راجع به جنگل ها مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۲۱

  ۳۴۰. قانون طرز استهلاک دو ماه مساعده پرداختی به کارمندان دولت مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۲۱

  ۳۴۱. قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانه ها و معادن منظور در بودجه کل سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۲۱

  ۳۴۲. قانون اجازه خرید عمارت تعاونی مصرف واقعه در خیابان فردوسی به وزارت بازرگانی و پیشنه و هنر مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۲۱

  ۳۴۳. قانون اجازه پرداخت حقوق فارغ التحصیل های دانشکده ها و دبیرستان های کشاورزی دامپزشکی از صرفه جویی بودجه وزارت کشاورزی مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۲۱

  ۳۴۴. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۰۲

  ۳۴۵. قانون اجازه پرداخت تفاوت افزایش دستمزد کارگران چاپخانه مجلس مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۴۶. اصلاح ماده سوم آئین نامه قانون شهرداری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۴۷. قانون اجازه منظور نمودن بهای دوازده فروند هواپیمای خریداری از باشگاه هواپیمایی کشوری در بودجه سال ۱۳۲۲ وزارت پست و تلگراف مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۴۸. تصمیم قانونی دایر به منع تعقیب آقای گلشائیان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۴۹. قانون یک میلیون و هشتصد هزار ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۵۰. قانون پانصد هزار ریال اعتبار جهت تهیه غذای مورد مصرف سال ۱۳۲۱ بیمارستان ها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۵۱. قانون دویست و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای تأمین خواربار مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۵۲. قانون چهار میلیون و پانصد هزار دولار اعتبار برای خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۵۳. اصلاح ماده پنجم نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۵۴. قانون اجازه پرداخت کسر بهای علیق اسب سیم بانان مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۵۵. قانون اجازه پرداخت کسر محل عیدی کارگران چاپخانه مجلس مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۵۶. قانون اصلاح پاره ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفه مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۲۱

  ۳۵۷. قانون راجع به حقوق بازنشستگی افسران و مستمری ورثه آن مصوب ۰۷/۰۱/۱۳۲۲

  ۳۵۸. قانون پنج میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری مرض تیفوس و تیفوئید مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲

  ۳۵۹. قانون راجع به اصلاح ماده ۴۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲

  ۳۶۰. قانون راجع به فوق العاده سه ماهه آخر سال ۱۳۲۱ پاسبانان و سر پاسبانان اداره کل شهربانی مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲

  ۳۶۱. قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال کسر اعتبار بودجه سه ماهه آخر سال ۱۳۲۱ وزارت خواربار مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲

  ۳۶۲. قانون اجازه پرداخت بودجه پنج ماهه آخر سال ۱۳۲۱ واحدهای جدیدالتشکیل مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۲۲

  ۳۶۳. قانون یکصد و بیست هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کلانتران مرز ژاندارمری کل کشور مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۲۲

  ۳۶۴. قانون سه میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری از امراض تیفوس و تیفوئید شهرستان ها مصوب ۱۳۲۲/۰۲/۰۴

  ۳۶۵. قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۲۲

  ۳۶۶. تصمیم قانونی دایر به رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۲۲

  ۳۶۷. قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۲۲

  ۳۶۸. قانون راجع به جریان گذاردن بیست میلیون و پانصد هزار ریال پشیز اضافی مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۲۲

  ۳۶۹. آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۲۲

  ۳۷۰. قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۲۲

  ۳۷۱. قانون راجع به مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۲۲

  ۳۷۲. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیرماه ۱۳۲۲ مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۲۲

  ۳۷۳. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مجلس بابت هزینه تیرماه ۱۳۲۲ و تفاوت بهای نان و کمک به کارمندان و خدمتگزاران مجلس مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۲

  ۳۷۴. قانون پنج میلیون ریال اعتبار به وزارت کشور برای هزینه انتخابات دوره چهاردهم قانون گذاری مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۲۲

  ۳۷۵. قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۲۲ به استثنای تبصره ۱ ماده ۸

  ۳۷۶. آیین نامه اجرای قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۲۲

  ۳۷۷. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی در مرداد ۱۳۲۲ مصوب ۲۳/۰۵/۱۳۲۲

  ۳۷۸. قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوطه به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب ۲۳/۰۵/۱۳۲۲

  ۳۷۹. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در امردادماه ۱۳۲۲ مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۲۲

  ۳۸۰. قانون اصلاح قانون انتخابات راجع به ارائه شناسنامه در موقع اخذ تعرفه مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۲۲

  ۳۸۱. قانون اجازه فروش مسکوک نیکل خارج از رواج و ضرب پشیز مس مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۲۲

  ۳۸۲. قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار دلار لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش به وزارت جنگ مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۲۲

  ۳۸۳. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۱۷

  ۳۸۴. اصلاح قسمتی از آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی موقت مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۲۲

  ۳۸۵. قانون پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک به کلیه کارمندان دولت مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۲۲

  ۳۸۶. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور بابت یک ماهه شهریورماه ۱۳۲۲ مصوب ۲۴/۰۶/۱۳۲۲

  ۳۸۷. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه شهریورماه مجلس شورای ملی مصوب ۲۴/۰۶/۱۳۲۲

  ۳۸۸. قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲

  ۳۸۹. قانون اصلاح ماده ۶ قانون ایجاد صندوق پس انداز ملی مصوب ۰۷/۰۷/۱۳۲۲

  ۳۹۰. قانون متمم قانون تأسیس آموزشگاه شهربانی مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۲۲

  ۳۹۱. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۲۲

  ۳۹۲. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در مهرماه ۱۳۲۲ مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۲۲

  ۳۹۳. آئین نامه قانون کمک به کارمندان دولت مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۲۲

  ۳۹۴. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای سهیلی مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۰۸

  ۳۹۵. قانون اجازه بیست میلیون ریال وام برای افزایش سرمایه بنگاه داروئی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۲۲

  ۳۹۶. قانون اجازه چهارصد میلیون ریال وام به وزارت دارائی برای خرید غله در بقیه سال ۱۳۲۲ مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۲۲

  ۳۹۷. قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۲۲

  ۳۹۸. قانون افزایش تبصره به ماده ۴۲ قانون کیفر و دادرسی ارتش مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۲۲

  ۳۹۹. اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۲۲

  ۴۰۰. قانون اصلاح ماده ۱۴ قانون شورای عالی فرهنگ مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۲۲

  ۴۰۱. تصمیم قانونی راجع به انتخاب کمیسیون ۶ نفری برای کمک و همراهی به آسیب دیدگان شهر گرگان مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۲۳

  ۴۰۲. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر مصوب ۱۳۲۳/۰۱/۲۷

  ۴۰۳. تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به مدارک اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۲۳

  ۴۰۴. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر( موضوع استیضاح آقای مهندس فریور) مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۲۳

  ۴۰۵. تصمیم قانونی راجع به ۱۵روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به اتهامات آقای تدین مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۲۳

  ۴۰۶. تصمیم قانونی راجع به یک ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری موضوع رسیدگی به اتهامات آقایان سهیلی و تدین مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۲۳

  ۴۰۷. قانون اجازه استرداد کتیبه های طلا خط علیرضا عباسی به آستان قدس رضوی مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۲۳

  ۴۰۸. قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی قریه امیرآباد جهت گورستان اتباع ممالک متحده امریکای شمالی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۲۳

  ۴۰۹. قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون متمم بودجه ۱۳۲۲ راجع به حقوق پایه های یک دبیری و آموزگاری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۲۳

  ۴۱۰. تصمیم قانونی راجع به دو ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری راجع به رسیدگی اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۲۳

  ۴۱۱. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۲۳

  ۴۱۲. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دو ماهه تیر و مرداد ۱۳۲۳ مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۲۳

  ۴۱۳. تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض و مرخصی در موضوع رسیدگی به اعلام جرم منتسب به آقای سهیلی در مورد انتخابات فارس مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۲۳

  ۴۱۴. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه شهریور و مهر ۱۳۲۳ مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۲۳

  ۴۱۵. قانون اجازه پرداخت پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۲۳/۷/۹

  ۴۱۶. قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۲۳

  ۴۱۷. قانون یکصد و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای کمک هزینه ارتش و تشکیل دادگاه فوق العاده برای رسیدگی به جرائم مربوط به وقایع شهریور ۱۳۲۰ مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۲۳

  ۴۱۸. قانون اجازه تمدید قانون مصوب دوم مهرماه ۱۳۲۳ برای پرداخت یک دوازدهم هزینه آبان ماه ۱۳۲۳ مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۲۳

  ۴۱۹. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۲۳

  ۴۲۰. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۲۳

  ۴۲۱. قانون الغای اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلسپو مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۲۳

  ۴۲۲. تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان می دهند مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۲۳

  ۴۲۳. قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه های دی و آذر ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۲۳

  ۴۲۴. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون شش نفری برای تجدیدنظر در نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۲۳

  ۴۲۵. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه های بهمن ماه و اسفندماه ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۲۳

  ۴۲۶. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۲۳

  ۴۲۷. تصمیم قانونی راجع به چهل و پنج روز مهلت به کمیسیون تحقیق و رسیدگی به شایعات مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۲۳

  ۴۲۸. تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به واقعه ۱۵ اسفندماه۱۳۲۳ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۲۳

  ۴۲۹. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۲۴

  ۴۳۰. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ کل کشور مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۴

  ۴۳۱. قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه دو ماهه اول سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۴

  ۴۳۲. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۴/۰۳/۱۳

  ۴۳۳. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در خردادماه ۱۳۲۴ مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۲۴

  ۴۳۴. تمدید مدت تبصره ماده ۱ آئین نامه مالیات بر درآمد مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۲۴

  ۴۳۵. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور بابت یک ماهه تیر ۱۳۲۴ مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۴

  ۴۳۶. قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه های کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریورماه ۱۳۲۴ مصوب ۰۴/۰۷/۱۳۲۴

  ۴۳۷. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۲۴

  ۴۳۸. تصمیم قانونی مربوط به انتخابات پانزدهمین دوره قانون گذاری مصوب ۱۹/۰۷/۱۳۲۴

  ۴۳۹. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه ۱۳۲۴ کل کشور مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۲۴

  ۴۴۰. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۲۴

  ۴۴۱. قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۲۴

  ۴۴۲. قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۲۴

  ۴۴۳. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آبان ماه ۱۳۲۴ مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۲۴

  ۴۴۴. اصلاح آئین نامه مربوط به صلاحیت دادگاه های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۲۴

  ۴۴۵. قانون اجازه وصول درآمدهای سال ۱۳۲۴ و پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آذرماه سال جاری مصوب ۰۴/۱۰/۱۳۲۴

  ۴۴۶. تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۲۴

  ۴۴۷. قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق زدگان قزوین مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۲۴

  ۴۴۸. قانون اجازه پرداخت آخرین حقوق مستخدمین کشوری و لشکری که از فروردین ۲۴ به بعد در راه انجام وظیفه کشته شده یا می شوند به وارث قانونی آنها و برقراری چند فقره مستمری مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۲۴

  ۴۴۹. تصمیم قانونی مربوط به چاپ فرهنگ دهخدا مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۲۴

  ۴۵۰. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه ۱۳۲۴ مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۲۴

  ۴۵۱. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن ۱۳۲۴ مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۲۴

  ۴۵۲. تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (موضوع اعلام جرم آقای علی فرخ) مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۴

  ۴۵۳. تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (در دو موضوع یکی خرید ابزار و اشیاء و لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه و دیگری در خصوص اعمال نفوذ و مداخلات در انتخابات آذربایجان) مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۴

  ۴۵۴. تصمیم قانونی دایر به تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (موضوع اعلام جرم آقایان مدیران جراید) مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۴

  ۴۵۵. قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال از محل صرفه جویی بودجه سال ۲۴ مجلس جهت هزینه اعتبار طبع فرهنگ دهخدا مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۲۴

  ۴۵۶. طرح قانونی دایر به تصدیق خدمات گران بهای مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن الملک) نسبت به کشور و مشروطیت ایران مصوب ۱۰/۰۶/۱۳۲۶

  ۴۵۷. تصمیمات مجلس شورای ملی راجع به انتخاب آقایان دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۷/۰۶/۱۳۲۶

  ۴۵۸. تصمیم قانونی دایر به رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۲۶

  ۴۵۹. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان و آذرماه ۱۳۲۶ مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۲۶

  ۴۶۰. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۲۶

  ۴۶۱. قانون الغای قانون مصوبه ۲۸ آبان ۱۳۲۱ مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۲۶

  ۴۶۲. قانون اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده آمریکا مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۲۶

  ۴۶۳. قانون اعطای اعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۲۶

  ۴۶۴. تصمیم قانونی دایر به رأی اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۶/۱۲/۰۶

  ۴۶۵. تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملّی مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۶

  ۴۶۶. قانون راجع به اضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمت گذاران جزء مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۶

  ۴۶۷. قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۲۷

  ۴۶۸. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت مصوب ۰۴/۰۲/۱۳۲۷

  ۴۶۹. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۲/۰۶

  ۴۷۰. انتخاب آقایان دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۳۲۷/۰۲/۱۲

  ۴۷۱. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۲۷

  ۴۷۲. قانون اجازه فروش برنج شالی های موجوده املاک واگذارده شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۲۷

  ۴۷۳. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خردادماه ۱۳۲۷ مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۲۷

  ۴۷۴. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۲۷

  ۴۷۵. قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب ۱۸ خردادماه ۱۳۲۷ مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۲۷

  ۴۷۶. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیرماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۷

  ۴۷۷. قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۲۷

  ۴۷۸. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۶/۰۱

  ۴۷۹. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مردادماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۲۷

  ۴۸۰. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت شهریورماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۴/۰۷/۱۳۲۷

  ۴۸۱. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۷/۲۵

  ۴۸۲. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهرماه ۱۳۲۷ مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۲۷

  ۴۸۳. قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمت گذاران در سال ۱۳۲۷ مصوب ۰۹/۰۸/۱۳۲۷

  ۴۸۴. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۱۳

  ۴۸۵. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۳۰

  ۴۸۶. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان ماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۳۰

  ۴۸۷. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین ه‍ژیر نخست وزیر مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۲۷

  ۴۸۸. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی ساکت در مورد استیضاح آقای عباس اسکندری مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۲۷

  ۴۸۹. قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۲۷

  ۴۹۰. قانون اجازه پرداخت بقیه آخرین حقوق مرحوم علی اکبر قاضی زاده درباره ورثه او به عنوان وظیفه مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۲۷

  ۴۹۱. قانون اصلاح مواد ۲۶ و ۶۴ قانون نظام وظیفه مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۲۷

  ۴۹۲. قانون اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و هزینه انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس سنا مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۲۷

  ۴۹۳. قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۲۷

  ۴۹۴. قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۲۸

  ۴۹۵. قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال (۱۳۲۸) مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۲۸

  ۴۹۶. تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای ساعد نخست وزیر مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۱۰

  ۴۹۷. قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۲۸

  ۴۹۸. انتخاب آقایان ناصر قلی اردلان و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۱۸

  ۴۹۹. قانون اجازه اجرای لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۲۸

  ۵۰۰. قانون اجازه برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ذوالفنون و مرحوم جلیلی و مرحوم رشیدی مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۲۸

  ۵۰۱. قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۲۸

  ۵۰۲. تصمیم قانونی دایر به تصویب عنوان رسمی اعلیحضرت رضاشاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۲۸

  ۵۰۳. قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده است مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۰۴. قانون راجع به تجدیدنظر در سازمان وزارتخانه ها و تصفیه کارمندان دولت مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۰۵. قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خردادماه ۱۳۲۸ مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۰۶. قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۰۷. قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۰۸. قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۰۹. قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداری ها مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۱۰. قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارائی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۱۱. قانون اجازه اجرای لایحه هواپیمایی کشوری پس از تصویب کمیسیون های راه و قوانین دادگستری مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۱۲. قانون املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۲۸

  ۵۱۳. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸

  ۵۱۴. قانون راجع به صلاحیت دادگاه های دائمی نظامی مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸

  ۵۱۵. قانون تعویض املاک مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸

  ۵۱۶. قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۲۸

  ۵۱۷. قانون اصلاح ماده ۱۸ آیین نامه شماره یک قانون تعلیمات اجباری مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۲۸

  ۵۱۸. آیین نامه اعزام محصل به خارجه مصوب ۰۵/۰۵/۱۳۲۸

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

  قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

  شماره 41/26843-۱۳۹۶/۴/۱۲

  حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

  رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   

  شماره ۴۳۵۷۲-۱۳۹۶/۴/۱۷

  مجلس شورای اسلامی

  نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)