جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 214464
  تاریخ انتشار : 10 مرداد 1396 8:59
  تعداد بازدید : 483

  تازه های کتاب های فارسی بهمن ماه 95

  تازه های کتاب های فارسی بهمن ماه 95

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۱۵۶۹

  Z‎ ۶۹۱‎ /ع۴ح۷ ۱۳۷۰

  حقوق کار/ عزت الله عراقي.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ۷۰-۱۳۶۹.

  ۴۸۹۹

  Z‎ ۶۹۱‎ /الف۷ج۲ ۱۳۶۷

  جامعه شناسي حقوقي/ الماسي.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ۱۳۶۷.

  ۵۶۹۱

  Z‎ ۶۹۱‎ /ع۸ه۲

  هبه و وصيت/ موسي عميد.

  ۶۹۵۱

  Z‎ ۶۹۱‎ /ش۹ش۴

  شرايط عمومي قرارداد: مشخصات، فهرست واحد بها، تاسيسات تهويه مطبوع و حرارت مرکزي/ سازمان برنامه، امور اجرايي شهرسازي.

  ۹۰۸۴

  Z‎ ۶۹۱‎ /ک۲خ۲ ۱۳۴۹

  خانواده در حقوق مدني ايران/ ناصر کاتوزيان.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ۴۹-۱۳۴۸.

  ۹۳۷۹

  KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ۲ن۸ 1395ب

  [ايران. قوانين و احکام]

  نکته ها در قانون آيين دادرسي کيفري/ علي خالقي.- ويرايش ۳.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۳۸۰

  K‎ ۱۰۶۰‎ /۸۹ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق اعتبارات اسنادي (تجاري و تضميني)/ تاليف ماشاءاله بناءنياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۹۳۸۱

  Z‎ ۶۹۱‎ /ث۲ک۹ ۱۳۷۱

  کنفرانس کارآموزان قضائي/ ثاني.- ۱۳۷۱.

  ۹۳۸۲

  Z‎ ۶۹۱‎ /ث۲آ۵ ۱۳۷۱

  آشنايي عملي با جريان معموله امر رسيدگي در دادگاه هاي کيفري ۲ و دادسراي عمومي/ نوشته جهانگير ثاني.- تهران: وزارت دادگستري، اداره کل آموزش، ۱۳۷۱.

  ۹۳۸۳

  Z‎ ۶۹۱‎ /د۹ر۲ ۱۳۷۲

  راهنماي ثبت تاسيس و تغييرات شرکت هاي سهامي خاص/ نصرت اله دوستي.- انتشارات ايمان، ۱۳۷۲.

  ۹۳۸۴

  Z‎ ۶۹۱‎ /ف۳ح۷ ۱۳۷۰

  حقوق دريائي/ فخاري.- تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، ۷۰-۱۳۶۹.

  ۹۳۸۵

  Z‎ ۶۹۱‎ /د۷آ۹ ۱۳۲۳

  آيين دادرسي مدني و بازرگاني/ متين دفتري.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي، ۱۳۲۳.

  ۹۳۸۶

  Z‎ ۶۹۱‎ /ب۹ر۲ ۱۳۵۴

  راهنماي درس سياست خارجي و روابط بين الملل/ حميد بهزادي.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ۵۴-۱۳۵۳.

  ۹۳۸۷

  Z‎ ۶۹۱‎ /ع۸ح۷

  حقوق مدني: عطايا، وصيت/ موسي عميد.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي.

  ۹۳۸۸

  Z‎ ۶۹۱‎ /ف۴گ۴ ۱۳۵۴

  گزارش درس روابط بين الملل: شوراي امنيت سازمان ملل متحد/ شيرين فرهنگ رازي.- ۱۳۵۴.

  ۹۳۸۹

  Z‎ ۶۹۱‎ /ک۲2ح۷ ۱۳۶۱

  حقوق مدني- خانواده: موانع نکاح/ کاتوزيان.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، ۱۳۶۱.

  ۹۳۹۰

  Z‎ ۶۹۱‎ /ک۹2ح۷

  حقوق بازرگاني/ کريم کيائي.

  ۹۳۹۱

  KMH‎ ۲۷۶۴‎ /ک۹د۹ ۱۳۹۵

  ديوان عدالت اداري: بررسي تحول ساختار و صلاحيت ديوان عدالت اداري در قانون جديد ديوان عدالت اداري/ غلامرضا کوچکي مياب.- تهران: نگاه بينه، ۱۳۹۵.

  ۹۳۹۲

  KMH‎ ۲۵۴۰‎ /الف۸ق۹ ۱۳۹۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  قوانين و مقررات انتخابات رياست جمهوري/ بخش تنقيح قوانين انتشارات بينه.- تهران: نگاه بينه، ۱۳۹۵.

  ۹۳۹۳

  KMH‎ ۹۳۹‎ /م۲د۲ ۱۳۹۵

  دارنده قانوني چک/ محمدرضا مالکي.- تهران: نگاه بينه، ۱۳۹۵.

  ۹۳۹۴

  K‎ ۵۷۹‎ /الف۷ن۷ ۱۳۹۴

  نقض حسن نيت در مذاکرات پيش قراردادي/ مريم ولادي، مجتبي خسروي.- تهران: جنگل، جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۹۳۹۵

  KMH‎ ۳۷۴۷‎ /ب۲ت۲ ۱۳۹۴

  تامين خواسته در رويه قضايي/ سيدمحمدرسول باختر.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۹۳۹۶

  HV‎ ۸۰۷۹‎ /۲۵۹پ۸ ۱۳۹۴

  پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نظام قضايي ايران (ضرورت و کارکردها)/ غلامحسن کوشکي؛ [به سفارش پژوهشگاه قوه قضاييه، پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسي].- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۴.

  ۹۳۹۷

  KMH‎ ۹۴۰‎ /الف۹م۲ ۱۳۹۴

  مباحث کاربردي سفته، ضمانت نامه، مبارزه با پولشويي و حقوق بانکي/ محمدرضا ايران نژاد، حبيب اله صالح زاده.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۹۳۹۸

  KMH‎ ۱۹۲۴‎ /ب۲د۵ ۱۳۹۴

  دستور موقت در رويه قضايي/ سيدمحمدرسول باختر.- تهران: جاودانه، جنگل، ۱۳۹۴.

  ۹۳۹۹

  KMH‎ ۲۸۱۰‎ /الف۷گ۷ ۱۳۹۴

  گفتارهايي در ديوان عدالت اداري (مجموعه گزارش هاي پژوهشي و نشست هاي علمي تا پايان سال ۱۳۹۳)/ [گردآوري و تنظيم] فاطمه افشاري، سيدشهاب الدين موسوي زاده؛ [به سفارش] پژوهشگاه قوه قضاييه، پژوهشکده حقوق عمومي و بين الملل، گروه حقوق اداري.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۴.

  ۹۴۰۰

  KMH‎ ۱۷۴۹‎ /الف۹ر۲ ۱۳۹۲

  راهنماي مراجعين به دادگستري در امور مدني و کيفري/ معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه.- تهران: جاودانه، ۱۳۹۲.

  ۹۴۰۳

  KMH‎ ۲۰۶۴‎ /۵ ۱۳۶۸۹م۳ ۱۳89

  مجموعه نظريات شوراي نگهبان: تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضمام استفساريه ها و تذکرات ۱۳۵۹-۱۳۸۹/ مرکز تحقيقات شوراي نگهبان.- تهران: شوراي نگهبان، مرکز تحقيقات، ۱۳۸۹.  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28141109
اکنون :
50